تبیان، دستیار زندگی
خداوند علیم را به خاطر توفیق استمرار این «وفاق ملی عدالتخواهانه» و مشارکت طیف های متنوع در حمایت از دغدغه اصلی دومین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی»، یعنی «همدلی و هم زبانی مردم و سیاست گذاران برای کاهش فقر آموزشی کودکان»، شکرگزاریم...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زهرا انصاری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حامیان فردا
حامیان فردا

سند راهبردی استخراج شده از بیانیه دومین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی»

خداوند علیم را به خاطر توفیق استمرار این «وفاق ملی عدالت خواهانه» و مشارکت طیف های متنوع در حمایت از دغدغه اصلی دومین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی»، یعنی «همدلی و هم زبانی مردم و سیاست گذاران برای کاهش فقر آموزشی کودکان» شکرگزاریم.

ما شرکت کنندگان این کنفرانس، امیدواریم که برگزاری دومین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی»، نقطه عطفی در شتاب بیشتر توفیقات ارزشمند کشور در زمینه توسعه و عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان باشد؛ توفیقاتی که از سال اول پیروزی انقلاب اسلامی با تاکید معماران انقلاب اسلامی بر تکلیف انکارناپذیر حاکمیت در تضمین «دسترسی کلیه کودکان و نوجوانان به آموزش عمومی باکیفیت و رایگان» آغاز شد و با مشارکت جهادگونه مردم و سیاست گذاران استمرار یافت.

بنابراین، با هدف:

تحقق «اصل ۳۰»، «اصل ۳» (بندهای ۳ و ۹ و ۱۲)، و نیز «اصل ۴۳» (بند ۱) قانون اساسی
بنا نهادن پایه ای محکم برای «مقاوم سازی اقتصادی_ اجتماعی _ سیاسی _ امنیتی» کشور در چارچوب سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» (به ویژه بندهای یک، ۳ و ۵)
کمک به «کیفی سازی جمعیت» در راستای «سیاست های کلی جمعیتی» (بندهای ۸ و ۱۴)
کمک به تحقق هدف های کلان (۳)، (۷) و (۸) «سند تحول بنیادین آموزش وپرورش»
کمک به تحقق اهداف «نقشه جامع علمی کشور» در حوزه محرومیت زدایی آموزشی کودک و نوجوان
تحقق سیاست های کلی «تحول آفرینی در آموزش وپرورش» (به ویژه بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۹ و ۱۲)
کمک به دستیابی به جایگاه نخست منطقه به لحاظ توسعه انسانی در «سند چشم انداز ۱۴۰۴»
توفیق هر چه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به اهداف سند بین المللی سازمان ملل متحد با عنوان «آموزش برای همه» (Education For All)

حامیان فردا

کمک به توفیق بیشتر کشور در دستیابی به دغدغه کلیدی دبیرخانه دایمی کنفرانس «توسعه وعدالت آموزشی» در زمینه «تضمین دسترسی کودکان کم درآمد و کودکان در معرض تبعیض به آموزش وپرورش باکیفیت و رایگان»

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه: زهرا انصاری، تنظیم: نیلوفر یاقوتی