تبیان، دستیار زندگی
نمایشگاه دهه فجر انقلاب اسلامی و چهارمین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای سازمان های مردم نهاد استان اصفهان در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تبیان اصفهان در نمایشگاه بین المللی دهه فجر

نمایشگاه دهه فجر انقلاب اسلامی و چهارمین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای سازمان های مردم نهاد استان اصفهان در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار شد.

هومن بهلولی- روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی دفتر تبیان اصفهان، در این  نمایشگاه ،سازمان های مردم نهاد فعال استان در حوزه های مختلف وهمچنین ارگان ها و دستگاه های اجرایی استان، تعدادی از دانشگاه ها و مجموعه های بخش خصوصی نیز حضور یافتند.
این نمایشگاه 2000 مترمربع وسعت داشت و از 15 تا 21بهمن ماه ادامه یافت.

غرفه تبیان اصفهان در نمایشگاه بین المللی دهه فجر

غرفه تبیان اصفهان در نمایشگاه بین المللی دهه فجر

غرفه تبیان اصفهان در نمایشگاه بین المللی دهه فجر

غرفه تبیان اصفهان در نمایشگاه بین المللی دهه فجر

غرفه تبیان اصفهان در نمایشگاه بین المللی دهه فجر

غرفه تبیان اصفهان در نمایشگاه بین المللی دهه فجر

غرفه تبیان اصفهان در نمایشگاه بین المللی دهه فجر