تبیان، دستیار زندگی

پرورش سنگ کریستالی و تولید وسایل کاربردی از آن- جلسه هشتم

خواص شفا بخشی کریستال هزاران سال است که شناخته شده است. اقوام کهن با اعتقاد به جادویی و مقدس بودن کریستالها در کاربرد آنها برای محافظت، زینت، شفا بخشی و آینده بینی استاد بودند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرورش سنگ کریستالی و تولید وسایل کاربردی از آن- جلسه هشتم


اهداف جلسه:
آشنایی با تولید وسایل کاربردی از سنگ کریستالی
آشنایی با ساخت کالیدوسکوپ یا زیبا بین با سنگ کریستال
آشنایی با ساخت ساعت با سنگ کریستالی
وسایل مورد نیاز:
کامپیوتر مجهز به اینترنت
وسایل ساخت کالیدوسکوپ
وسایل ساخت ساعت


مقدمه
خواص شفا بخشی کریستال  هزاران سال است که شناخته شده است. اقوام کهن  با اعتقاد به جادویی و مقدس بودن کریستالها در کاربرد آنها برای محافظت، زینت، شفا بخشی و آینده بینی استاد بودند. در اسطوره های یونانی به وفور به کریستالها اشاره شده و در آرامگاه های امپراتوران چین نیز انواع کریستال یافت شده است.

پرورش سنگ کریستالی و تولید وسایل کاربردی از آن- جلسه هشتم

 

 مجموع کریستال های موجود در یک خوشه گروه کریستال را بوجود می آورند که نگهداری آنها در اتاق  سبب پاکسازی محیط و تبدیل انرژی منفی به مثبت می شود. قرار دادن کریستال در محیط کار سبب آرامش و رهایی از فشارهای کاری و اضطرا ب می شود.

 8 -1 تولید وسایل کاربردی از سنگ کریستالی

برای استفاده بهتر از سنگ های کریستالی و عدم تخریب منابع طبیعی، تصمیم به استفاده از این سنگ ها در وسایل و اسباب بازی ها گرفتیم که نمونه هایی از آن را ارائه می دهم.

پرورش سنگ کریستالی و تولید وسایل کاربردی از آن- جلسه هشتم

 

8 -2 آموزش ساخت کالیدوسکوپ یا زیبا بین با سنگ کریستال

وسیله ای است شامل دایره ای از آینه ها و اشیای رنگی و نامتصل هم چون تیله، مهره، خرده شیشه و تکه کاغذ که بازتاب نور به آن ها الگوهای رنگارنگی را پدید می آورد.

پرورش سنگ کریستالی و تولید وسایل کاربردی از آن- جلسه هشتم

 

زیبابین وسیله ای است که با بازتاب متعدد پرتوهای نوری در آینه های خود باعث به وجود آوردن تصاویری با تقارن مرکزی و خطوط تقارن محوری متعدد می شود. ساده ترین نوع زیبابین از اتصال سه آینه به صورت مثلث و با سطح بازتابانندهٔ رو به داخل، ساخته می شود و با قرار دادن جسم کوچکی در فضای بین آینه ها می توان بازتاب آن را مشاهده کرد.

پرورش سنگ کریستالی و تولید وسایل کاربردی از آن- جلسه هشتم

 

با قرار دادن آینه ها با زاویه ۴۵ درجه، هشت تصویر تکراری از یک جسم پدید می آید، شش تصویر در ۶۰ درجه و چهار در ۹۰ درجه. با چرخاندن لوله زیبابین، روی هم افتادن تصاویر رنگی باعث نمایاندن الگوها و رنگ های متنوعی به چشم بیننده می شود. برای زیبا تر شدن آن از سنگ هایی که خودم پرورش داده اید استفاده کنید.

پرورش سنگ کریستالی و تولید وسایل کاربردی از آن- جلسه هشتم

 

 8 -3 آموزش ساخت ساعت با سنگ کریستالی

سنگ کوارتز سنگی است هنگامی که تحت فشار مکانیکی قرار گیرد، می توانند الکتریسیته تولید کنند. توانایی تبدیل دوجانبه فشار مکانیکی و الکتریسیته را به یکدیگر "خاصیت پیزوالکتریک" می نامند.

پرورش سنگ کریستالی و تولید وسایل کاربردی از آن- جلسه هشتم

 

 بلورهای کوارتز که دارای این خاصیت هستند، با یک ولتاژ معین برق همیشه با بسامد یا فرکانس خاصی مرتعش می شوند. بنابراین این بلورها معیار دقیقی از بسامد یا فرکانس را حفظ می کنند، که به تنظیم حرکت ساعت کمک می کند و دقت آن را بسیار بالا می برد. ما در تلاش هستم تا از این خاصیت سنگ کریستالی کوارتز برای انتقال جریان برق و تولید وسیله ای جدید استفاده کنم.

پرورش سنگ کریستالی و تولید وسایل کاربردی از آن- جلسه هشتم

 


 
تکلیف1:  مطابق مطالبی که در این درس آموختید، وسایل مورد نیاز  برای ساخت کالیدوسکوپ یا زیبا بین با سنگ کریستال و همچنین ساخت ساعت با سنگ کریستالی را تهیه نموده و این وسایل را در خانه یا مدرسه خود تهیه نمایید. از مراحل کار خود تصویر برداری کرده و  فعالیت خود را با ثبت یک گزارش کامل برای ما ارسال نمایید.
تکلیف2:  در اینترنت جستجو کنید و درباره نحوه ساخت وسایل مورد استفاده از سنگ کریستال اطلاعات کاملی تهیه نمایید. این اطلاعات را طبقه بندی کرده و به صورت گزارشی کوتاه برای ما ارسال نمایید.
محل بازدید/ اردو/ خرید:  ______
منابع مطالعه:  ______

مطالب مرتبط:

پرورش سنگ کریستالی و تولید وسایل کاربردی از آن - جلسه اول
پرورش سنگ کریستالی و تولید وسایل کاربردی از آن - جلسه دوم
پرورش سنگ کریستالی و تولید وسایل کاربردی از آن - جلسه سوم
پرورش سنگ کریستالی و تولید وسایل کاربردی از آن - جلسه چهارم
پرورش سنگ کریستالی و تولید وسایل کاربردی از آن - جلسه پنجم
پرورش سنگ کریستالی و تولید وسایل کاربردی از آن - جلسه ششم
پرورش سنگ کریستالی و تولید وسایل کاربردی از آن - جلسه هفتم
پرورش سنگ کریستالی و تولید وسایل کاربردی از آن - جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تهیه: الهام گارسچی- تنظیم: نیلوفر یاقوتی