تبیان، دستیار زندگی
او را به اتاق بردند تا اعدام کنند. هیچ گونه احساس پشیمانی در او مشاهده نکردم. او را به بالای پله ها بردند و پاهایش را بستند.صدام از پوشیدن کلاه سرپوش در هنگام اعدام سر باز زد. می گفت به آن اح...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لحظات آخر عمر صدام حسین

به روایت شاهد اعدام او


او را به اتاق بردند تا اعدام کنند. هیچ گونه احساس پشیمانی در او مشاهده نکردم. او را به بالای پله ها بردند و پاهایش را بستند.صدام از پوشیدن کلاه سرپوش در هنگام اعدام سر باز زد. می گفت به آن احتیاجی ندارم و همین طوری خوب است.

البته کلیه مراحل اعدام صدام به صورت VIDEO ضبط شده و در مکانی امن وجود دارد. در واقع هیچ گونه تحقیری در هنگامی که زنده بود در حق او صورت نگرفت و برای او احترام زیادی قائل بودند. من خوشحالم که او اعدام شد. صدام حسین بر طبق استاندارد قانون بین الملل، همچنین بر طبق قانون عراق اعدام شد.

چیزی که نمی شود توضیح داد، این است که در چهره ی این مرد در هنگام اعدام هیچ احساس تاسف و پشیمانی دیده نمی شد.

منبع: CNN

ترجمه از : بخش انگلیسی تبیان


لینک مطالب مرتبط:

صدام حسین اعدام شد!

اتاق فرمان دموكرات ها در دست كیست؟

كابوی در آخر خط

سرنوشت دیكتاتور( نگاهی به زندگی صدام)

صدام به اعدام محكوم شد