تبیان، دستیار زندگی
به ترکیباتی که در ساختار آنها فقط دو عنصر کربن و هیدروژن شرکت کنند، هیدروکربن می گویند، هیدروکربن ها به دو دسته اصلی آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می شوند. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترکیبات هیدرو کربنی (آلیفاتیک و آروماتیک)

ترکیبات هیدرو کربنی (آلیفاتیک و آروماتیک)

به ترکیباتی که در ساختار آنها فقط دو عنصر کربن و هیدروژن شرکت کنند، هیدروکربن می گویند، هیدروکربن ها به دو دسته اصلی آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می شوند. این ترکیبات دارای ساختار حلقوی و یا زنجیره ای می باشند. به طور کلی هیدرو کربن های آلیفاتیک به گروه های آلکان ها، آلکن ها، آلکین ها و ترکیبات حلقوی مشابه تقسیم  می شوند. فرمول کلی هیدرو کربن ها که منشا اصلی آنها نفت خام و زغال سنگ می باشد، به فرم کلی CnHm است.

در ادامه به معرفی چند تا از این هیدروکربن ها می پردازیم:
آلکان ها: هیدروکربن های زنجیره ای هستند که در آن ها همه اتم ها در مولکول هایشان با پیوند های ساده به هم متصل شده اند .فرمول همگانی آن ها CnH2n+2 می باشد، مانند متان  CH4 و اتان C2H6

آلکن ها: هیدروکربن هایی هستند که فرمول همگانی آن ها CnH2n و در فرمول ساختاری آن ها بین دو کربن یک پیوند دوگانه (C=C) دارند.

آلکین ها: هیدروکربن هایی هستند که بین دو اتم آن ها در مولکول هایشان یک پیوند سه گانه دارند. فرمول همگانی شان CnH2n-2 است.

ترکیبات آروماتیک: دسته ای از ترکیب های آلی که ساختاری حلقوی دارند، بوی خوشی دارند و به مقدار زیادی در قطران زغال سنگ یافت می شوند را هیدروکربن های آروماتیک می گویند، برخلاف آلکن ها و آلکین ها ، بنزن و سایر ترکیبات آروماتیک، تمایلی برای انجام واکنش های افزایشی از خود نشان نمی دهند، ولی در واکنشهای جانشینی شرکت می کنند که یکی از صفات شاخص این دسته از مواد می باشد. جای گیری شش اتم کربن در یک ترکیب آروماتیک را حلقه بنزن می گوییم. بنزن با فرمول     C6H6 ساده ترین و نخستین هیدروکربن آروماتیک شناخته شده است.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: رویا رحیمی زاده

تنظیم: مرجان سلیمانیان