سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
نظر سنجی های موسسه تبیان در طی این سالها به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری كه در میان نظر سنجی های سازمان های مختلف نزدیك ترین پیش بی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نظر سنجی های تبیان یك گام به جلو!

تحلیل نتایج نظر سنجی تبیان و نتایج بدست آمده از آرا

( انتخابات شورای شهر تهران)

نظر سنجی های موسسه تبیان در طی این سالها به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری كه در میان نظر سنجی های سازمان های مختلف نزدیك ترین پیش بینی را با نتایج انتخابات داشت؛ توجه سازمان ها و خبرگزاری های زیادی را به خود جلب كرده است .

بر همین اساس در انتخابات شورای شهر نیز بر آن شدیم تا با توجه به درخواست های مكرر و نیاز فضای جامعه؛ نظر سنجی ای میان كاندیداهای شورای شهر تهران كه در لیست سه گروه مطرح اصلاح طلبان، اصولگرایان و رایحه خوش خدمت وجود داشتند؛ انجام دهیم.

خوشبختانه پیش بینی این نظر سنجی نیز با تنایج نهایی انتخابات نزدیكی چشم گیری داشته است. برای آنكه شما هم به طور كامل از دقت این نظر سنجی آگاه شوید ؛ تحلیل نهایی آن را خدمتتان ارائه می كنیم.

1- از میان 21 نفر برگزیده برای شورای شهر ( اصلی و علی البدل) 14 نفر آنها در نتایج نظر سنجی تبیان حضور دارند .( 66/66درصد)

2- از میان 15 نفر برگزیده برای شورای شهر( اصلی) 11 نفر آنها در نظرسنجی تبیان حضور دارند.(33/73درصد)

3- نتایج نظر سنجی تبیان نشان می داد كه افراد برگزیده از میان كاندیداها؛ تلفیقی از 4 گروه اصولگرا، اصلاح طلب، رایحه خوش خدمت و كاندیدای مستقل است. كه در مقایسه با نتایج نهایی از انتخابات نظر سنجی تبیانصد درصد درست بوده است.

 

جدول مقایسه نتایج بدست آمده از نظر سنجی تبیان و انتخابات
(برحسب گروه های موجود)

كاندیدای مستقلرایحه خوش خدمتاصلاح طلباناصولگرایان 
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
66/6120366/26466/467تبیان
66/6133/13266/26433/538نتایج


نتایج حاصل از جدول:

1- از نظر درصد آرای گروهها؛ طبق جدول فوق در دو مورد یعنی اصلاح طلبان و كاندیدای مستقلصد درصد نظر سنجی تبیان درست بوده است.

2- در دو مورد دیگر ( اصولگرایان و رایحه خوش خدمت) در مجموع با تفاوت یك نفر و تفاوت درصدی 67/6 ( در مورد اصولگرایان) و67/6( در مورد كاندیدای مستقل) و میانگین 67/6 درصدنظر سنجی تبیان در فاصله كمی با واقعیت بدست آمده قرار دارد.

 

جدول مقایسه نتایج بدست آمده از نظر سنجی و انتخابات(برحسب رتبه افراد)

نتایجتبیان

نفرات

اولاولچمران
دومسومطلایی
سومدومخادم
چهارمچهارمشیبانی
پنجمپنجمساعی
ششم-شكیب
هفتمهشتمدبیر
هشتمهفتماحمدی نژاد
نهمششمابتكار
دهمدهممسجد جامعی
یازدهمنهمنجفی
دوازدهم-آباد
سیزدهم-بیادی
چهاردهمچهاردهمدانشجو
پانزدهم-كاشانی


نتایج حاصل از جدول فوق:

1-از جدول فوق چنین برداشت می شود كه نفر اول تبیان دقیقا نفر اول نتایج بدست آمده است. در این مورد نظر سنجی تبیان صددرصد درست بوده است.

2- پنج نفر اول تبیان دقیقا همان پنج نفر اول نتایج بدست آمده است.

3- جایگاه 5 نفر از افراد منتخب نظر سنجی تبیان؛ دقیقا با جایگاه بدست آمده از نتایج یكسان است.

4- یازده نفر از افراد برگزیده در نظر سنجی تبیان، جزو 15 نفر انتخاب شده در نتایج می باشد.موسسه تبیان


لینك مطالب مرتبط:

نظر سنجی تبیان در انتخابات شوراها 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین