امروزه آب شیرین به عنوان یک کالای اقتصادی، نقش مهمی را در تولیدات کشاورزی، صنعتی و تأمین نیازهای بهداشتی و شرب در سطح جهان بازی می کند. در کشور ما در بخش کشاورزی به عنوان محور توسعه، سرمایه گذاری های متنابهی به کار گرفته شده
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : الهام گارسچی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه سوم


اهداف جلسه:
آشنایی با آب مغناطیسی
آشنایی با اثر مغناطیس بر روی آب
آشنایی با آب مغناطیس و گیاهان
وسایل مورد نیاز:
کامپیوتر مجهز به اینترنت


مقدمه
امروزه آب شیرین به عنوان یک کالای اقتصادی، نقش مهمی را در تولیدات کشاورزی، صنعتی و تأمین نیازهای بهداشتی و شرب در سطح جهان بازی می کند. در کشور ما در بخش کشاورزی به عنوان محور توسعه، سرمایه گذاری های متنابهی به کار گرفته شده تا تمامی پتانسیل منابع آب قابل استحصال کشور در چرخه تولید وارد شود و لذا در این راستا مدیریت مؤثر عرضه و تقاضا و مصرف آب برای افزایش بهره وری از این منابع قابل دسترس نقش کلیدی خواهد داشت.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه سوم

 

3 -1 آب مغناطیسی چیست؟

آب مغناطیسی آبی است که از یک میدان مغناطیسی بین دو قطب آهن¬ربا عبور کرده و در نتیجه باعث تغییر و بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی آن می گردد.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه سوم

با وجود آن که آبیاری سطحی به عنوان روش غالب در جهان محسوب می گردد، ولی به لحاظ نیاز به ارتقاء کالائی مصرف آب و افزایش روزافزون هزینه تأمین آب و نیز محدودیت منابع در دسترس، تمایل دولت ها به ویژه کشورهای توسعه یافته برای کاربرد آبیاری تحت فشار را افزایش داده است.

3 -2 اثر مغناطیس بر روی آب

اثر مغناطیس روی آب به طور اتفاقی توسط دانشمندان روسی مشاهده شد. حرکت آب در داخل لوله ها باعث رسوب املاح روی جدار لوله ها گشته، ضمن کاهش سطح مقطع لوله ها و افزایش افت انرژی، عبور آب داخل لوله ها را مختل می کند. آنها دریافتند که آب مغناطیس شده جرم داخل لوله ها را پاک و از رسوب مجدد روی جدار لوله ها جلوگیری می کند.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه سوم

 بنابراین مشاهده شده که با اعمال انرژی مغناطیسی می توان آب ساده را به مایعی با اثرات شیمیائی خاص تبدیل کرد، به طوری که خواص فیزیکی آب مغناطیسی شده از جمله دما، وزن مخصوص، کشش سطحی، ویسکوزیته و قابلیت هدایت الکتریکی آن تغییر می یابد.

 

3 -3 آب مغناطیس و گیاهان

گیاهان برای رشد مطلوب نیاز به جذب مواد غذائی از خاک در فرآیند فتوستز دارند عمده مواد غذائی موجود در خاک توسط گیاهان استفاده نمی شوند. هنگام آبیاری گیاهان با آب معمولی مقدار کمی از عناصر غذائی در آب حل می شوند، در نتیجه به همین نسبت برای گیاهان قابل دسترس خواهند بود. زمانی که گیاه با آب سخت و بدون اثر مغناطیس آبیاری شود، لای های سفید و سخت از بیکربنات کلسیم و کربنات ها روی سطح خاک تشکیل می شود و تنها بخشی از بیکربنات های کلسیمی توسط آب شسته شده و در خاک نفوذ می کند و سپس روی ریشه گیاه نشست می کند.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه سوم

در نتیجه گیاه مجبور است برای ادامه زندگی خود ریشه های اضافی تولید کند که این روند رشد طبیعی گیاه را به خاطر صرف انرژی اضافی مختلف می کند. به دلیل افزایش مولکول های آب در واحد حجم بر اثر مغناطیسی شدن آب، بر حلالیت آن اضافه شده و در نتیجه توانایی آب برای جذب کاتیون ها و آنیون ها افزایش می یابد و مقدار بیشتری از نمک ها به ویژه بیکربنات ها توسط گیاه جذب می شوند. در این شرایط حرکت املاح به سمت لایه سطحی خاک و همچنین تجمع نمک ها در اطراف ریشه به دلیل خنثی شدن بار الکتریکی نمک ها کاهش می یابد.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه سوم

با افزایش جذب املاح معدنی، نمک های مفید و عناصر موجود در آب و خاک، می توان کود کمتری مصرف نمود. ضمن اینکه به دلیل کوچک تر شدن مولکول های آب و افزایش توانائی جذب آن توسط گیاه، کارایی مصرف آب نیز افزایش می یابد، در اثر آبیاری با آب مغناطیسی به دلیل نفوذ بیشتر آن در خاک، میزان تبخیر از سطح خاک نسبت به آبیاری با آب معمولی کمتر خواهد بود.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه سوم

تکلیف1: درباره اثر مغناطیس بر روی آب و آب مغناطیسی در اینترنت جستجو کنید و اطلاعات بیشتری تهیه نمایید. این اطلاعات را طبقه بندی کرده و به صورت گزارشی کوتاه برای ما ارسال نمایید.
محل بازدید/ اردو/ خرید:  _____
منابع مطالعه:  برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه آبیاری مغناطیسی از اطلاعات سایت زیر استفاده نمایید.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه اول
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه دوم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه سوم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه چهارم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه پنجم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه ششم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هفتم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تهیه: الهام گارسچی - تنظیم: نیلوفر یاقوتی