عدم مصرف مواد آلی و همچنین مصرف بی رویه آب، سم و کود شیمیایی باعث افزایش تراکم خاک، افزایش وزن مخصوص و کاهش نفوذپذیری خاک گردیده است. به همین دلیل ساختمان خاک سفت شده و شرایط مساعدی برای رشد و توسعه ریشه گیاه وجود ندارد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : الهام گارسچی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه اول


اهداف جلسه:
آشنایی با مغناطیس
آشنایی با آهنربا
آشنایی با میدان مغناطیسی
وسایل مورد نیاز:
کامپیوتر مجهز به اینترنت
آهنربا
براده آهن


مقدمه
افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به مواد غذایی، بشر را به سمت بهره برداری غلط از منابع آب و خاک سوق داده و این در حالی است که پایداری بخش کشاورزی را زیر سوال برده است.
عدم مصرف مواد آلی و همچنین مصرف بی رویه آب، سم و کود شیمیایی باعث افزایش تراکم خاک، افزایش وزن مخصوص و کاهش نفوذپذیری خاک گردیده است. به همین دلیل ساختمان خاک سفت شده و شرایط مساعدی برای رشد و توسعه ریشه گیاه وجود ندارد. استفاده از آب مغناطیسی امروزه یکی از بهترین روش ها برای غلبه بر این مشکل می باشد.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه اول

1-1 مغناطیس چیست؟

علم مغناطیس از این مشاهده که برخی سنگ ها (ماگنتیت) تکه های آهن را جذب می کردند سرچشمه گرفت. واژه مغناطیس از ماگنزیا یا واقع در آسیای صغیر ، یعنی محلی که این سنگ ها در آن پیدا شد، گرفته شده است. زمین به عنوان آهنربای دائمی بزرگ است که اثر جهت دهنده آن بر روی عقربه قطب های آهنربا ، از زمانهای قدیم شناخته شده است. در سال 1820 اورستد کشف کرد که جریان الکتریکی در سیم نیز می تواند اثرهای مغناطیسی تولید کند، یعنی می تواند سمت گیری عقربه قطب نما را تغییر دهد.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه اول

در سال 1878 رولاند (H.A.Rowland) در دانشگاه جان هاپکینز متوجه شد که یک جسم باردار در حال حرکت (که آزمایش او ، یک قرص باردار در حال دوران سریع) نیز منشأ اثرهای مغناطیسی است. در واقع معلوم نیست که بار متحرک هم ارز جریان الکتریکی در سیم باشد. 
البته دو علم الکتریسیته و مغناطیس تا سال 1820 به موازات هم تکامل می یافت اما کشف بنیادی اورستد و سایر دانشمندان سبب شد که الکترومغناطیس به عنوان یک علم واحد مطرح شود. برای تشدید اثر مغناطیسی جریان الکتریکی در سیم می توان را به شکل پیچه ای با دورهای زیاد در آورد و در آن یک هسته آهنی قرار داد. این کار را می توان با یک آهنربای الکتریکی بزرگ، از نوعی که معمولا در پژوهشگاههای برای کارهای پژوهشی مربوط به مغناطیس بکار می رود، انجام داد.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه اول

2-2 آهنربا چیست ؟

آهن ربا معمولا از آهن یا فولاد ساخته می شود. البته سنگ هایی نیز وجود دارند كه خاصیت مغناطیسی دارند. این سنگ ها همیشه به سمت شمال یا جنوب می ایستند و قدیم از این سنگ ها در سفرهای دور و دراز برای جهت یابی استفاده می كردند. آهن ربا نیز همین طور است و اگر بتواند آزادانه نوسان كند، به سمت شمال یا جنوب ثابت می شود و به همین جهت هست كه دو انتهای یك آهن ربا را قطب شمال و قطب جنوب می نامند.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه اول

اگر بخواهید قطب های شمال دو آهن ربا را به هم نزدیك كنید، احساس می كنید كه نیرویی آن دو را از یكدیگر دور می سازد. همین طور قطب های جنوب دو آهن ربا نیز یكدیگر را دفع می كنند. اما اگر قطب شمال یك آهن ربا را به قطب جنوب آهن ربا دیگر نزدیك كنید، می بینید كه دو آهن ربا به سمت هم كشیده می شوند و قطب های شمال و جنوب آهن ربا یكدیگر را جذب می كنند. این كشش و جاذبه بسیار قوی است و گاهی اوقات جداكردن دو آهن ربا از یكدیگر كار بسیار مشكلی است. پس بنابراین قطب های همنام یا همانند، یكدیگر را دفع می كنند و قطب های غیرهمنام یا متفاوت یكدیگر را جذب می كنند.آهن ربا بعضی از مواد را به طرف خود می كشد و آن موادی است كه خاصیت آهن ربایی داشته باشند؛ مثل سنجاق، سكه، گیره كاغذ، قیچی، میخ، سوزن و چیزهایی كه فلزی باشد.آهن رباها به شكل های مختلفی ساخته می شوند. گاهی وقت ها به شكل مستطیل و بعضی وقت ها به شكل نعل اسب و یا میله ای است و با دو رنگ، قطب شمال و جنوب آن مشخص می شود.
 

از آهن ربا در جاهای زیادی استفاده می شود؛ به عنوان نمونه، یخچال از فولاد درست شده و به در فولادی یخچال یك آهن ربا چسبیده است كه باعث می شود در یخچال بسته بماند و در وسایلی كه برای تزئین و زیبایی به در یخچال می چسبانند، پشتش یك آهن ربا چسبیده است و این باعث می شود به در فولادی یخچال بچسبد.گاهی اوقات هم برای جمع آوری فلزات از آهن ربا استفاده می شود. وقتی آهن یا فولاد به یك آهن ربا می چسبد، خودش هم یك آهن ربا می شود. اولین گیره كاغذ كه به آهن ربا می چسبد، گیره دومی را آهن ربا می كند و هر قدر كه آهن ربا قوی تر باشد گیره های بعدی نیز خاصیت آهن ربا را پیدا می كنند و این گیره ها به هم می چسبند.یك نكته جالب درباره آهن ربا این است كه اگر یك فلزی را به آهن ربا مدتی بكشیم، آن فلز یك آهن ربا می شود و براحتی می تواند یك گیره فلزی را بلند كند.

 

1 -2 میدان مغناطیسی چیست؟

تعریف میدان مغناطیسی به صورت «میدان حاصل از بار الکتریکی در حال حرکت در اطراف آن» می باشد. به بیان ساده تر میدان مغناطیسی حاصل تأثیر دو میدان الکتریکی (مثلاً دو بار مثبت و منفی) بر روی هم است که منجر به درست شدن یک میدان مغناطیسی می شود.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه اول

 میدان مغناطیسی از تک بارها، سیم های حامل جریان، جهت گیری دوقطبی های مغناطیسی (آهنرباهای دایمی)، جریان سیال رسانا (میدان مغناطیسی زمین) ایجاد می شوند.
به بیانی دیگر میدان مغناطیسی میدانی است که توسط یک جسم مغناطیسی یا ذرات، و یا با تغییر میدان الکتریکی، تولید شده است و توسط نیرویی که روی دیگر مواد مغناطیسی و یا حرکت بار الکتریکی اعمال می شود شناسایی می شود. میدان مغناطیسی در هر نقطه ی داده شده توسط هر دو پارامتر جهت و شدت (یا مقاومت) مشخص می شود، که به عنوان یک میدان برداری شناخته می شود. اشیایی که خود میدان مغناطیسی تولید می کنند آهنربا نامیده می شوند. آهن رباها توسط نیروها و گشتاورهایی که توسط میدان های مغناطیسی تولید می کنند بر یکدیگرتاثیر می گذارند. آهن ربا معمولاً خود را در جهت میدان مغناطیسی موضعی تراز می کند.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه اول

 تکلیف1: در اینترنت جستجو کنید و درباره آهن ربا و مغناطیس اطلاعات کاملی تهیه نمایید. این اطلاعات را طبقه بندی کرده و به صورت گزارشی کوتاه برای ما ارسال نمایید.
تکلیف2: با آهنربا و براده های آهنی که در اختیار دارید، آزمایش کنید و میدان های مغناطیسی ایجاد شده را بررسی نمایید. فعالیت و یافته های خود را به صورت گزارش تصویری برای ما ارسال نمایید.
محل بازدید/ اردو/ خرید:  _____
منابع مطالعه:  برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نیروی مغناطیس و آهن ربا، مقاله موجود در سایت زیر را مطالعه نمایید.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه اول
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه دوم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه سوم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه چهارم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه پنجم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه ششم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هفتم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تهیه: الهام گارسچی - تنظیم: نیلوفر یاقوتی