تبیان، دستیار زندگی

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا

افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به مواد غذایی، بشر را به سمت بهره برداری غلط از منابع آب و خاک سوق داده و این در حالی است که پایداری بخش کشاورزی را زیر سوال برده است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبی
اتأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا

 

نوع پروژه:  علمی-تحقیقاتی
درجه سختی:  متوسط
زمینه: علوم زیستی
مقطع تحصیلی:  راهنمایی - دبیرستان
تعداد جلسات : 8 جلسه

 شرح یک جمله ای:

افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به مواد غذایی، بشر را به سمت بهره برداری غلط از منابع آب و خاک سوق داده و این در حالی است که پایداری بخش کشاورزی را زیر سوال برده است.

خلاصه پروژه:

عدم مصرف مواد آلی و همچنین مصرف بی رویه آب، سم و کود شیمیایی باعث افزایش تراکم خاک، افزایش وزن مخصوص و کاهش نفوذپذیری خاک گردیده است. به همین دلیل ساختمان خاک سفت شده و شرایط مساعدی برای رشد و توسعه ریشه گیاه وجود ندارد. استفاده از آب مغناطیسی امروزه یکی از بهترین روش ها برای غلبه بر این مشکل می باشد.

مهارت های آموزش داده شده در این پروژه:

آشنایی با مغناطیس
آشنایی با آب مغناطیسی
آشنایی با مغناطیس کردن آب
آشنایی با نحوه پرورش گیاهچه لوبیا
آشنایی با آزمایش های پرورش گیاهچه لوبیا با آب مغناطیسی

مطالب مرتبط:
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه اول
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه دوم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه سوم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه چهارم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه پنجم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه ششم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هفتم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تهیه: الهام گارسچی - تنظیم: نیلوفر یاقوتی