تبیان، دستیار زندگی
در ادامه این پروژه قصد داریم با آماده سازی سطح برای چسبندگی، انواع چسب ها و چگونگی سفت شدن چسب ها و معایب و مزایای چسب ها آشنا شویم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طرز تهیه چسب از محصولات ارگانیک - جلسه سوم

اهداف جلسه:
آشنایی با آماده سازی سطح برای چسبندگی
آشنایی با انواع چسب ها
آشنایی با چسب های فلزات، چوب و آکرولیک
وسایل مورد نیاز:
کامپیوتر مجهز به اینترنت
چند نمونه از انواع چسب ها 

مقدمه
همانطور که مطالعه نمودید در دو جلسه گذشته با موضوع چسب، تاریخچه استفاده از چسب ها، اجزای تشکیل دهنده چسب ها و تئوری چسبندگی آشنا شدید در ادامه این پروژه قصد داریم با آماده سازی سطح برای چسبندگی، انواع چسب ها و چگونگی سفت شدن چسب ها و معایب و مزایای چسب ها آشنا شویم.

3 -1 آماده سازی سطح برای چسبندگی

آماده سازی نامناسب یا نادرست سطح، احتمالا دلیل عمده شکسته شدن اتصالات چسبی می باشد. آماده سازی سطح یک جسم با روش های زیر انجام می گیرد: روش های سائیدگی، استفاده از حلال ها، تخلیه شعله وکرونا، حک کردن تفلون، حک کردن فلزات، آندی کردن فلزات، استفاده از چند سازه ها.

طرز تهیه چسب از محصولات ارگانیک - جلسه سوم

3 -2 انواع چسب ها

اگر بخواهیم چسب ها را بر اساس نوع سخت شدنشان طبقه بندی کنیم، به چند دسته اصلی تقسیم می شوند. ابتدا چسب هایی که توسط واکنش شیمیایی سخت می شوند.

چسب های اپوکسیدی:

اپوکسیدها، بهترین نوع چسب های شناخته شده ساختمانی هستند و بیشترین کاربرد را دارند. رزین اپوکسی که اغلب در حالت معمول استفاده می شود، معمولا دی گیلیسریل اتراز بیس فنل DGEBA)A) نامیده می شود و بوسیله واکنش نمک سدیم از بیس فنل A با اپی کلروهیدرین ساخته می شود. آمینهای آروماتیک و آلیفاتیک به عنوان عامل سخت کننده استفاده می شوند. این چسب ها به چوب، فلزات، شیشه، بتن، سرامیک ها و پلاستیک های سخت بخوبی می چسبند و در مقابل روغن ها، آب، اسیدهای رقیق، بازها و اکثر حلال ها مقاوم هستند. بنابراین کاربرد بیشتری در چسباندن کفپوش های وینیلی در سرویس ها و مکان های خیس و به سطوح فلزی دارند.

طرز تهیه چسب از محصولات ارگانیک - جلسه سوم

چسب های فنولیک برای فلزات:

وقتی که فنل با مقدار اضافی فرمالدئید تحت شرایط بازی در محلول آبی واکنش کند، محصول که تحت عنوان رزول شناخته شده و الیگومری شامل فنل های پلدار شده توسط اتروگرومتیلن روی حلقه های بنزن می باشد، بدست می آید. برای جلوگیری از تشکیل حفره های پر شده از بخار، اتصالات چسب های فنولیک تحت فشار، معمولا بین صفحات پهن فولادی گرم شده توسط پرس هیدرولیک سخت می شوند. بدلیل شکننده بودن فنولیک ها، پلیمرهایی از جمله پلی وینیل فرمال، پلی وینیل بوتیرال، اپوکسیدها و لاستیک نیتریل اضافه می شود تا سخت تر گردند.

طرز تهیه چسب از محصولات ارگانیک - جلسه سوم

چسب های تراکمی فرمالدئید برای چوب:

تعدادی از چسب های مورد استفاده برای چوب نتیجه تراکم فرمالدئید با فنول و رزوسینول (1و3 دی هیدروکسی بنزن) هستند. بقیه با اوره یا ملامین متراکم می شوند.

طرز تهیه چسب از محصولات ارگانیک - جلسه سوم

چسب های آکریلیک:

چسب های ساختاری شامل منومرهای آکریلیک توسط افزایشی رادیکال آزاد در دمای محیط سخت می شوند. منومر اصلی، متیل متاکریلات (MMA) می باشد، اما موارد دیگری از قبیل اسید متاکریلات برای بهبود چسبندگی به فلزات بوسیله تشکیل نمکهای کربوکسیلات و بهبود مقاومت گرمایی و اتیلن گلیکول دی متیل اکریلات برای شبکه ای کردن نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.
کلروسولفونات پلی اتیلن، یک عامل سخت کننده لاستیک است و کیومن هیدورپراکساید و N,N دی متیلن آنیلین، اجزاء یک آغازگر اکسایشی- کاهشی هستند. پیوند دهنده هایی که برای اتصالات محکم مصنوعی به استخوان های انسان و پوشش های چینی برای دندان ها استفاده می شود نیز بر مبنای MMA هستند و بطورکلی برای جسباندن فلزات، سرامیک ها، بیشتر پلاستیک ها و لاستیک ها استفاده می شود و اتصالات پرقدرتی را ایجاد می کنند.

طرز تهیه چسب از محصولات ارگانیک - جلسه سوم

چسب های غیر هوازی:

چسب های غیر هوازی در غیاب اکسیژن که یک بازدارنده پلیمر شدن است، سخت می گردد. این چسب ها اغلب بر پایه دی متاکریلات هایی از پلی اتیلن گلیکول هستند. کاربرد این چسب ها، اغلب در محل اتصال چرخ دنده ها، تقویت اتصالات استوانه ای و برای درزگیری می باشد.

طرز تهیه چسب از محصولات ارگانیک - جلسه سوم

چسب های پلی سولفیدی:

پلی سولفیدها در ابتدا به عنوان دزدگیر استفاده می شدند و یک کاربرد مهم دزدگیری لبه های آینه های دوبل می باشد. هر دو برای اینکه واحدها را باهم نگه دارند و مانعی در برابر نفوذ رطوبت ایجاد کنند. آنها به وسیله بیس (2- کلرواتیل فرمال) با سدیم پلی سولفید تهیه می شوند و به منظور کاهش قیمت از پرکننده های معدنی استفاده می شود. به عنوان نرم کننده، از فتالات ها و معرف های جفت کننده سیلانی استفاده می شود و عامل سخت کننده آنها شامل دی اکسید منگنز و کرومات هستند.

طرز تهیه چسب از محصولات ارگانیک - جلسه سوم

تکلیف: با توجه به انواع چسب هایی که در اختیار دارید و یافته های این درس، انواع چسب ها را با هم مقایسه کنید و تفاوت آنها را بررسی نمایید. فعالیت خود را با ثبت یک گزارش کوچک برای ما ارسال نمایید.
محل بازدید/ اردو/ خرید:  ____
منابع مطالعه:  برای آنکه به اطلاعات بیشتری درباره انواع چسب ها دست یابید، مطالب مفید سایت زیر را مطالعه نمایید.

طرز تهیه چسب از محصولات ارگانیک - جلسه اول
طرز تهیه چسب از محصولات ارگانیک - جلسه دوم
طرز تهیه چسب از محصولات ارگانیک - جلسه سوم
طرز تهیه چسب از محصولات ارگانیک - جلسه چهارم
طرز تهیه چسب از محصولات ارگانیک - جلسه پنجم
طرز تهیه چسب از محصولات ارگانیک - جلسه ششم
طرز تهیه چسب از محصولات ارگانیک - جلسه هفتم
طرز تهیه چسب از محصولات ارگانیک - جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تهیه: الهام گارسچی - تنظیم: نیلوفر یاقوتی