تبیان، دستیار زندگی
تمرینات تداومی باعث افزایش استقامت عضلات شكمی می شود یافته های یك پژوهش نشان داد كه برای افزایش استقامت عضلات شكم، تمرینات تداومی و برای كاهش محیط شكم و چربی شكم تمرینات تناوبی بهتر پاسخ می دهد. نتایج تحقیقات دكترتوراندخت ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پژوهش- ورزش

تمرینات تداومی باعث افزایش استقامت عضلات شكمی می شود

یافته های یك پژوهش نشان داد كه برای افزایش استقامت عضلات شكم، تمرینات تداومی و برای كاهش محیط شكم و چربی شكم تمرینات تناوبی بهتر پاسخ می دهد.

نتایج تحقیقات دكترتوراندخت امینیان رضوی و فاطمه شب خیزعضوهیات علمی دانشگاه تهران كه به " بررسی تاثیر دو روش تناوبی و تداومی براستقامت موضعی عضلات، چربی زیر پوستی و محیط شكم دختران غیر ورزشكار"، پرداختند، حاكی از آن است كه چاقی یكی ازعوامل بروز بیماریهایی مانند دیابت و سكته های قلبی است، به ویژه اثبات شده بین محیط شكم و كمر با بیماری های قلبی رابطه مستقیمی وجود دارد.

نتایج این پژوهش می افزاید: نوع تمرین در كاهش چربی موثر است، از آنجا كه تمرین تداومی ( استقامتی) بر سیستم انرژی هوازی استوار است، چربی در راه هوازی می سوزد، ( مانند شنا و دویدن در صورتی كه به مدت طولانی انجام شود) شدت تمرین دربرنامه های كاهش وزن باید به گونه ای باشد كه حداكثر ضربان قلب به 60 درصد ضربان قلب پیشینه برسد.  بر اساس نتایج این مطالعه، 36 دختر ورزشكار با دامنه سنی 18 تا 22 سال در دو گروه تمرینات تناوبی و تداومی به مدت دو ماه و هفته ای دو جلسه شركت كردند ، سپس اندازه گیری ها جهت پیش آزمون و سپس آزمون شامل محیط، چربی زیرپوستی و استقامت عضلانی شكم آزمودنی انجام شد.

نتایج آماری این بررسی نشان داد كه هیچ كدام از تمرینات سبب كاهش بالای محیط شكم نشده است، احتمالا افزایش در توده عضلانی موضعی سبب این پدیده شده است، اما كاهش اندك توسط تمرینات تناوبی به نسبت تمرینات تداومی بیشتر حاصل شده است.

همچنین این نتایج نشان می دهد كه تمرینات موضعی ، چربی شكم را كاهش می دهد. اما تمرینات تناوبی در این زمینه بیشتر موثر است.

دراین پژوهش آمده است: تمرینات موضعی شكم روی زمین و بدون نیاز به وسیله می تواند سبب افزایش قدرت در بافت های عضلانی ناحیه شكم شود. همچنین در جا به جایی چربی های شكم می توان از تمرینات موضعی بهره گرفت.