تبیان، دستیار زندگی
بعد از اعتراضات زیادی که به گستردگی رد صلاحیت ها شد، اکنون این فرصت وجود دارد که در اعلام نظرهای گذشته تجدید شود و از تضییع حقوق داوطلبانی که تحت عنوان «عدم احراز» یا عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی رد شده اند، جلوگیری گردد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تجدید نظر بر رد صلاحیت ها

بعد از اعتراضات زیادی که به گستردگی رد صلاحیت ها شد، اکنون این فرصت وجود دارد که در اعلام نظرهای گذشته تجدید شود و از تضییع حقوق داوطلبانی که تحت عنوان «عدم احراز» یا عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی رد شده اند، جلوگیری گردد.

بخش سیاست تبیان
انتخابات

بررسی کنندگان صلاحیت ها می توانند بگویند ما طبق قانون عمل کرده ایم ولی این حرف هنگامی می تواند صحیح و قابل قبول باشد که آنها قانون را به درستی تفسیر کرده باشند.
بسیار دیده ایم که قانون خوبی وجود دارد اما چون درست تفسیر نشده یا درست اجرا نشده، نتیجه مفیدی برای جامعه نداشته است. اینکه به افراد متدین و حتی افراد روحانی دارای اعتبار و آبرو نزد مردم گفته شود شما به اسلام و نظام جمهوری اسلامی التزام عملی ندارید، ادعای غیرمنطقی و غیرقابل قبولی است که افکار عمومی جامعه آن را پس می زند و نمی تواند به چیزی غیر از اعمال سلیقه تفسیر شود.

درست در همینجاست که تلاش می شود مرز میان قانون و سلیقه مبهم جلوه داده شود تا کسی نفهمد که آنچه به عده ای از داوطلبان نسبت داده می شود به قانون متکی نیست و نتیجه تفسیر سلیقه ای و جناحی از قانون است. این از امور بدیهی است که استناد به عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی درباره بسیاری از رد صلاحیت شدگان امری خلاف واقع است و افکار عمومی نمی تواند چنین بهانه ای را برای خارج ساختن این افراد از گردونه انتخابات بپذیرد.

بعد از اعتراضات زیادی که به گستردگی رد صلاحیت ها شد، اکنون این فرصت وجود دارد که در اعلام نظرهای گذشته تجدید شود و از تضییع حقوق داوطلبانی که تحت عنوان «عدم احراز» یا عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی رد شده اند، جلوگیری گردد

علاوه بر این، عنوان «عدم احراز» نیز با قانون و مسئولیت قانونی کسانی که وظیفه بررسی صلاحیت ها برعهده آنان است منافات دارد. قانون می گوید به داوطلبان باید پاسخ داده شود که صلاحیت دارند خود را در معرض رای مردم قرار بدهند یا ندارند. اینکه داوطلبان ثبت نام شده بلاتکلیف بمانند و تحت عنوان «عدم احراز» نتوانند خود را در معرض آراء مردم قرار دهند برخلاف قانون است و بهانه هائی از قبیل فراوانی داوطلبان، کمی وقت یا کمبود نیرو نمی تواند این تخلف از قانون را توجیه کند. اینکه هیا ت های اجرائی توانسته اند در وقت مقرر درباره کلیه داوطلبان ثبت نام شده نظر بدهند و عده ای را تایید و عده ای را رد صلاحیت کنند، نشانه اینست که انجام وظیفه قانونی برای سایر دست اندرکاران نیز میسر است.

نکته قابل توجه اینست که بعد از اعتراضات زیادی که به گستردگی رد صلاحیت ها شد، اکنون این فرصت وجود دارد که در اعلام نظرهای گذشته تجدید شود و از تضییع حقوق داوطلبانی که تحت عنوان «عدم احراز» یا عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی رد شده اند، جلوگیری گردد. در این مرحله نیز کسی انتظاری غیر از عمل به قانون ندارد و اگر انتظاری هست اینست که سلیقه با قانون مخلوط نشود و به «مُرّ قانون» عمل شود. معنای عمل به «مُرّ قانون» اینست که قانون بدون دخالت سلیقه و گرایش های جناحی و گروهی تفسیر شود و صلاحیت داوطلبان براساس چنین تفسیری از قانون بررسی و تعیین گردد.
برای حفظ اعتبار نظام جمهوری اسلامی لازم است انتخابات هفتم اسفند بدون کمترین شائبه ای برگزار شود. این هدف هنگامی محقق خواهد شد که تمام داوطلبان معتقد به قانون اساسی و ملتزم به نظام جمهوری اسلامی از سلایق مختلف و با گرایش های گوناگون بتوانند در انتخابات شرکت کنند.


منبع: خبرآنلاین