سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
جمله رهبر انقلاب در خصوص دعوت از عموم ملت فارغ از نگرش ها و گرایش های سیاسی برای حضور در صحنه انتخابات از چند حیث قابل توجه و شایسته تامل است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نگاه راهبردی رهبری به حضور گرایش های سیاسی

جمله رهبر انقلاب در خصوص دعوت از عموم ملت فارغ از نگرش ها و گرایش های سیاسی برای حضور در صحنه انتخابات از چند حیث قابل توجه و شایسته تامل است.

اخباریه-بخش سیاست تبیان
رهبر

در هنگامه و بحبوحه ای که تب و تاب انقلاب و دگرگونی های عظیم معطوف به آن همه سپهرها را فرا گرفته و جامعه هنوز با تلاطم های فراوانی روبرو بود و کارگزاران نظام تازه عنان امور را در کف نگرفته و هنوز بقایای رژیم گذشته و نیز مغرضان و فرصت طلبان داخلی و اجیر شدگان خارجی در پی التهاب افکنی و مخاطره آفرینی برای انقلاب بودند، در زمانه و موسمی که از چپ گرایان روشنفکر نما و چریک های مبارز تا متحجرین قشری مراجعه به رای و نظر مردم در آن شرایط را بلاموضوع می دانسته و از بنیانگذار می خواستند که با بهره گیری از کاریزمای فردی ساختار نظام تازه را تعیین کند و مردم نیز با طیب خاطر تمکین خواهند کرد، امام امت همه چیز را به رای و نظر ملت سپرد و به این نگرش های غیر دموکراتیک وقعی ننهاد. در تمامی سال های جنگ با همه مخاطرات و حالت فوق العاده ای که بر کشور حکمفرما بود و حتی در هنگامه ترورهای کور نیز امام(ره) هیچ گاه نگذاشت لحظه ای و لمحه ای نهاد انتخابات مخدوش شده و رای و نظر ملت در همه سطوح مغفول بماند.

اکنون نیز رهبر انقلاب به هنگامه ای که می فرمایند: « حتی کسانی که نظام و رهبری را قبول ندارند، پای صندوق های رای بیایند» معنی واضح مبرهن و بسیار شفاف آن اهمیت انتخابات فی النفسه و ذات آن است که جدای از هر گزاره و گزینه ای برای دوام و بقا و شان و اعتبار نظام نقش راهبردی و غیر قابل جایگزینی دارد. پیامی واضح که شایسته است دوستداران نظام با دقت به آن توجه و آنان که ادعاهایی خارج از این نکته دارند، بدان التفات ویژه ای ورزند

ایران که در جریان خیزش مشروطه پیشگام حرکت در مسیر مردم سالاری و عبور از حاکمیت های توتالیتر و خودکامه بود با پیروزی انقلاب برای اولین بار در ادبیات سیاسی جهان مردم سالاری دینی را در قالب جمهوری اسلامی طرح و عرضه کرد و این ممکن و میسر نمی شد مگر با تکیه بر نهاد انتخابات و مشارکت و عینیت یابی فعل و نظر مردم. آنچه که امام راحل علیرغم همه تلاطم ها، مخالفت ها یا نگرش های متصلبانه نهال را صفت و پابرجا غرس کرد.

رهبر معظم انقلاب نیز در همه نزدیک به سه دهه گذشته بر حفظ این میراث مبارک اهتمام ورزیده و بر اهمیت راهبردی این شاکله مرصوص تاکید داشته اند. در این میان سخنان روز شنبه ایشان در منظومه نظرات، تبیین راهبردها و ارائه رهنمودهای رهبر انقلاب در خصوص انتخابات جایگاهی بس سترگ دارد و نیاز است که همه کنش گران عام و خاص صحنه سیاسی با توجه دو چندان به آن مسیری مطلوب برای پیش برد بهینه فضای انتخاباتی و بهره گیری از تمامی پتانسیل های ممکن در راستای هم افزایی ملت و حاکمیت و ارتقای جایگاه کشورمان در معادلات منطقه ای و جهانی با بهره گیری از ظرفیت های انتخاباتی که در دایره شمول این رهنمود راهبردی به منصه اجرا می رسد، اهتمام ورزند.

آنچه که البته یکبار دیگر نیز با همین تعبیر در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم ریاست جمهوری از سوی رهبر انقلاب مورد اشاره و تاکید قرار گرفت و اکنون نیز بی گمان ناظر به اهمیت موضوع یکبار دیگر با این صراحت مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است. جمله رهبر انقلاب در خصوص دعوت از عموم ملت فارغ از نگرش ها و گرایش های سیاسی برای حضور در صحنه انتخابات از چند حیث قابل توجه و شایسته تامل است.
ول آنکه ایشان همانند بنیانگذار انقلاب بر اصل اهمیت نهاد انتخابات در ساخت و ساختار نظام جمهوری اسلامی تاکید دارند و آن را فارغ از گرایش ها و نگرش های سیاسی پیشا انتخاباتی یا گزینش های پسینی آن واجد اهمیت و اعتبار می دانند و حضور مردم را رکن رکین شاکله بخش و اعتبار افزای نظام.
 این نگرش در مقابل دیدگاه افراد و جریان هایی است که انتخابات را یک زایده ظاهری و یک فعل و انفعال بدور از اهمیت و فاقد اصالت می دانند که اگر هم در نظام جمهوری اسلامی بنیان آن گذاشته شده، برآمده از ملاحظات خاص و مصلحت اندیشی بوده است. نگاهی که انتخابات را تزئینی می پندارد و رای و نظر مردم را نه تعیین کننده و نه برخوردار از ارزش ذاتی.

تئوری پردازان شناخته شده این تفکر که جسارت و صراحت بیان دیدگاه های متحجرانه و تفاسیر نامنعطفانه خود در رد فعل و نظر مردم را ندارند و می دانند که کسی وقعی به این پندارها و نظریه ها نمی گذارد و چنین رویکردهایی چه بازخورد منفی از سوی عموم می یابد، در اقدامی فاقد توجیه و بسیار نامنصفانه برای اعتبار بخشی به نظر و دیدگاه خود از جایگاه ولایت فقیه خرج می کنند و هزینه گفتارهای خود را متوجه این رکن رکین نظام می کنند، چون می دانند که این جایگاه چه قرب و منزلت و اعتباری در میان مردم و ساخت قدرت سیاسی دارد.

که رهبر انقلاب می فرمایند آنانی که حتی نظام و رهبری را قبول ندارند در صحنه انتخابات حاضر شده و پای صندوق بیایند، علاوه بر اهمیتی که در این بیانات بر حضور مردم از همه دیدگاه ها و نگرش های پای صندوق رای مستتر است، وجه دیگرش معطوف به انتخاب شوندگان و کسانی است که باید این دایره مختلف و متکثر آنان را به عنوان گزینه های خود مد نظر قرار دهند. به زبان ساده این طیف رنگین کمانی از رای دهندگان با آرا و نظرات مختلف می بایست گزینه ها و منتخبین همسو و همسان با گرایش و نگرش خود داشته باشند تا حضور آنان پای صندوق رای برخوردار از توجیه منطقی باشد

این خاصه خرجی های ناموزون و بدور از واقعیت در حالی به منصه ظهور می رسد که همانگونه که اشاره رفت بنیانگذار انقلاب در همه شرایط بر اهمیت و رجحان انتخابات تاکید و از اساس پیشانی نوشت نظام و ساختار سیاسی که عنوان جمهوری اسلامی را دارد، شامل بر رد چنین نگرش های متصلبانه ای است،اکنون نیز رهبر انقلاب به هنگامه ای که می فرمایند: « حتی کسانی که نظام و رهبری را قبول ندارند، پای صندوق های رای بیایند» معنی واضح مبرهن و بسیار شفاف آن اهمیت انتخابات فی النفسه و ذات آن است که جدای از هر گزاره و گزینه ای برای دوام و بقا و شان و اعتبار نظام نقش راهبردی و غیر قابل جایگزینی دارد. پیامی واضح که شایسته است دوستداران نظام با دقت به آن توجه و آنان که ادعاهایی خارج از این نکته دارند، بدان التفات ویژه ای ورزند.

دومین نکته ای که از فرمایشات مهم رهبری می بایست مورد توجه ویژه به خصوص از سوی ارکان و نهادهای تاثیر گذار در انتخابات باشد، نگاه توام با جامعیت و دایره شمول گسترده و فراخناک ایشان به صحنه سیاسی و اضلاع و اجزای مختلف و متکثر آن است. به هنگامه ای که رهبر انقلاب می فرمایند آنانی که حتی نظام و رهبری را قبول ندارند در صحنه انتخابات حاضر شده و پای صندوق بیایند، علاوه بر اهمیتی که در این بیانات بر حضور مردم از همه دیدگاه ها و نگرش های پای صندوق رای مستتر است، وجه دیگرش معطوف به انتخاب شوندگان و کسانی است که باید این دایره مختلف و متکثر آنان را به عنوان گزینه های خود مد نظر قرار دهند. به زبان ساده این طیف رنگین کمانی از رای دهندگان با آرا و نظرات مختلف می بایست گزینه ها و منتخبین همسو و همسان با گرایش و نگرش خود داشته باشند تا حضور آنان پای صندوق رای برخوردار از توجیه منطقی باشد. اینجاست که تصمیم سازان و ناظران بر حضور حاضرین در صحنه انتخابات می بایست با نگرش های روامندانه و مبتنی بر مر قانون بدور از جهت گیری ها، زمینه و بستری فراهم آورند تا از همه جریانات و گرایش های سیاسی که در چارچوب قانون و بنابر اصول و ارزش های نظام و کشور به فعالیت سیاسی می پردازند، در صحنه انتخابات حاضر باشند تا بنابر فرمایش رهبری همه جریانات و دیدگاه ها در میان توده های عام و متکثر مردم ترغیب به حضور در پای صندوق رای شوند.

بی گمان این گفتار بدان معنی و مفهوم نیست که چهره ها و افرادی امکان حضور در عرصه انتخابات را داشته باشند که با اساس و ارکان نظام در تعارض بوده و حضور آنان بنابر مر صریح قانون محل ایراد و اشکال است، نکته حضور حداکثری چهره ها و جریان هایی است در چارچوب قوانین و مقرارات کشور به کنش سیاسی می پردازند و حضور آنان در صحنه انتخابات منطبق بر اشارت ظریف رهبر انقلاب تکریم و محترم شمردن حق انتخاب مردم است.به هر روی ایران اسلامی اکنون در آستانه یک حماسه حضور دیگر قرار گرفته و از دوست و دشمن همگان با مداقه فراوان صحنه را می نگرند و در این بزنگاه خطیر و این عرصه مهم لازم است که همگان فارغ از گرایش و نگرش های مختلف و متکثر که البته لازمه جامعه پویا و سازنده است، اصل و اهمیت نهاد انتخابات و نقش تعیین کننده آن در چشم انداز پیش روی نظام اسلامی در شرایط فعلی را ملحوظ کنند و در این مسیر هر گزاره و گزینه دیگری را وقعی ننهد که در این میان بی گمان فرمایشات رهبر انقلاب به مثابه مصباحی فروزان در برابر همگان روشنی بخش راه است.تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین