تبیان، دستیار زندگی
ارزیابی بخش جدایی ناپذیر چرخه اقدام پژوهی است. در تمام مراحل، باید از اقدامات ارزیابی به عمل آید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برخی از اهداف اقدام پژوهی- بخش 2

هال سَل (halsall / 1998) برای اقدام پژوهی چارچوبی هشت مرحله ای معرفی می کند که بر اساس سه پرسش اساسی مبتنی است:
در حال حاضر وضعیت آموزشی ما چگونه است؟
چه تغییراتی (اصلاحاتی) می توانیم در وضع فعلی به وجود بیاوریم؟
در صورت ایجاد تغییرات چه نتایجی حاصل خواهد شد؟

برخی از اهداف اقدام پژوهی- بخش 2

وی سپس مراحل هشتگانه را به شرح ذیل توضیح می دهد:

👈 پرسش خود را تعریف کنید.
👈 وضعیت آموزشی مورد تحقیق خود را توصیف کنید.
👈 داده ای لازم برای ارزیابی وضعیت موجود گردآوری کنید.
👈 داده ها را بررسی کنید تا مطالب متناقض را پیدا کنید.
👈 با ارائه و معرفی تغییرات لازم، تناقض ها را بر طرف کنید.
👈 کنترل و زیر نظر گرفتن تغییر پیشنهادی
👈 داده های مربوط به ارزیابی از تغییر انجام گرفته را تجزیه و تحلیل کنید.
👈 در تغییر پیشنهادی تجدید نظر کنید و برای اقدام بعدی تصمیم بگیرید.

ارزیابی بخش جدایی ناپذیر چرخه اقدام پژوهی است. در تمام مراحل، باید از اقدامات ارزیابی به عمل آید. در هر یک از مراحل کاراقدام پژوهان باید پرسش هایی را مطرح کنند تا پاسخ به آن ها نشان دهد که کارها به چه صورت پیش می رود و در هر مرحله در صورت وجود اشکال و مسایل، تجدید نظر به عمل آید و برای رسیدن به هدف اصلی تحقیق، اقدام های جدید و راه حل های مناسب صورت گیرد. ارزیابی مستمر جزء جدایی ناپذیر در اقدام پژوهی است.

اقدام پژوه، هدفش در درجه نخست تعالی انسان ها و ایجاد شرایطی برای این کار است. پس در تمام مراحل برنامه ریزی، این هدف باید مورد توجه کامل مشارکت کنندگان قرار گیرد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان- تنظیم: نیلوفر یاقوتی

برخی از اهداف اقدام پژوهی- بخش1

برخی از اهداف اقدام پژوهی- بخش2