تبیان، دستیار زندگی
در اقدام پژوهى لازم نیست كه همه داده ها و شواهد متكى بر اعداد یا به عبارتى، كمّى باشند. اظهار نظر همكاران، والدین، دانش آموزان، متخصصان فن و دیگران تأییدى بر اصلاح و تغییر است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برخی از اهداف اقدام پژوهی- بخش ١

برخی از اهداف اقدام پژوهی

در اقدام پژوهى لازم نیست كه همه داده ها و شواهد متكى بر اعداد یا به عبارتى، كمّى باشند. اظهار نظر همكاران، والدین، دانش آموزان، متخصصان فن و دیگران تأییدى بر اصلاح و تغییر است.

ایجاد سازگاری میان عمل و نظریه، توسعه تفکر انتقادی، بهبود عمل آموزشی، کمک به افراد در افزایش شناخت آن ها از موقعیت خود، تقویت احساس خود ارزشمندی و اعتماد به نفس در معلمان، افزایش شناخت از مسایل کلاس درس، مشارکت و مداخله معلم در امور پژوهشی مربوط به کلاس درس خود، کاربست سریع تر یافته های پژوهشی، تقویت بیشتر رابطه میان معلمان و پژوهشگران آکادمیک، کشف رابطه ساختارهای آموزشی و مدرسه با عمل تدریس و یادگیری، آشنایی با روش های علمی که به بهبود تدریس کمک می کنند.

تحقیق در عمل ( اقدام پژوهى) معلمان را درگیر مسئله مى كند. معلمان در عمل مهار تمام مراحل پژوهش را در دست مى گیرند و به دوباره سازى مهارت هاى حرفه اى خود مى پردازند.

اقدام پژوهى پاسخى است  به انتقادهایى كه از كاربردى نبودن اغلب  پژوهش هاى مرسوم به عمل مى آید.

اقدام پژوهى موجب مى شود كه معلمان درباره موقعیت هایى كه در آن كار مى كند (كلاس درس، مدرسه، اجتماع) به تحلیل هاى انتقادى دست بزنند و هم چنین پژوهشگر نسبت به حرفه خود نگرش عینى به دست مى آورد و ویژگى هاى آن را مى شناسد.

برخی از اهداف اقدام پژوهی

پژوهشِ عمل یا پژوهش در عمل با ضمیر من آغاز می شود. مثل این عبارت که «چگونه می توانم دانش آموزان را به درس انشا علاقه مند سازم؟» یا « چگونه می توانم حس و علاقه مشارکت جویی در دانش آموزان را تقویت کنم؟» اما استمرار کار با دیگران است!

معلمان پژوهنده، به این سبب که هم معلم اند و هم پژوهشگر، در نتیجه به نوعی، وظیفه رهبری اموری را بر عهده دارند، پس، ضروری است مهارت ها و شایستگی های لازم برای رهبری را داشته باشند.

پژوهش در عمل دارای سه مرحله عمده است: تشخیص، تغییر و ارزیابی.
به این معنا که پژوهشگرِ عمل، مساله ای را تشخیص می دهد، تلاش می کند وضع نامطلوب را (مساله را) تغییر دهد و این تغییر را ارزیابی علمی کند. اگر پاسخ مثبت بود کار را ادامه می دهد، در غیر اینصورت به راه های دیگری می اندیشد. این سه مرحله عمده را برخی به 6 مرحله، برخی دیگر به 8 یا 9 مرحله ریزتر تقسیم کرده اند.

گردآوری اطلاعات برای انجام یک اقدام پژوهی، در اغلب موارد از طریق چهار روش حاصل می شود. این چهار روش عبارتند از: مصاحبه، مشاهده، پرسش نامه، اسناد و ارقام.
هر یک از این روش ها کاربردها و ویژگی هایی دارند. لازم است اقدام پژوهان پیش از اقدام به پژوهش با این روش ها و فنون آشنایی کافی پیدا کنند. در همه منابع مربوط به روش های تحقیق، مطالب خواندنی و کافی در این باره آمده است.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان،تنظیم: نیلوفر یاقوتی

برخی از اهداف اقدام پژوهی - بخش اول

برخی از اهداف اقدام پژوهی - بخش دوم