تبیان، دستیار زندگی
تیزهوش های درس خوان به مفاهیم مجدد توجه بیشتری نشان می دهند و سریعتر و بهتر از دیگران و بیشتر از هم سنهای خود مطالب درسی را یاد می گیرند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انواع تیزهوش ها

افراد تیزهوش را می توان در چهار دسته تقسیم كرد:

1-تیزهوش های خلاق
2- تیزهوش های درس خوان.
 3- تیزهوش های حرفه ای یا مكانیك
 4- تیزهوش های كم پیشرفت

1-تیزهوشان خلاق:

انواع تیزهوش ها

برتری این گونه تیزهوش ها برای خلق آثار هنری و ابداع از همان ابتدا مشخص می باشد.
تیزهوش ها برای رسیدن به هدف نهایی از پا نمی نشینند.
به تمرین و تكرار و پیگیری ادامه می دهند و به تنهایی و در خلوت كار را دنبال می كنند چون به مسائلی علاقه دارند كه برای دیگران كم اهمیت است.
با مشاهده ناملایمت های اطرافیان به مقاومت و بدرفتاری دست می زنند.
والدین این رفتارها را به لج بازی و گوشه گیری كودك نسبت می دهند چون این كودكان به سلامت و تغذیه خود توجه زیادی نمی كنند والدین باید از این مسئله آگاهی داشته باشند كه تیزهوش با مشكلات سوء تغذیه مواجه نگردد.

2-تیزهوشان درس خوان:

تیزهوش های درس خوان به مفاهیم مجدد توجه بیشتری نشان می دهند و سریع تر و بهتر از دیگران و بیشتر از هم سن های خود مطالب درسی را یاد می گیرند.
تعداد كتاب هایی كه می خوانند خیلی بیشتر از كتاب هایی است كه كودكان عادی می خوانند.
این افراد از لحاظ نگارش بر افراد دیگر برتری دارند.

3-تیزهوشان حرفه ای یا مكانیك:

این گونه تیزهوشان عدد را به عنوان مفهومی مجدد بهتر یاد می گیرند.
تمایل آنان برای ساختن اشیاء، كارهای دستی، ریاضیات، ارزیابی، اندازه گیری زیاد است.
با اشكال هندسی زودتر آشنا می شوند.
اینان به مسائل فنی، عینی و واقعی بیشتر از مسائل ذهنی و تعلیمات كلاسیك علاقه مندی نشان می دهند و در كارهای حرفه ای پیشرفت خارق العاده ای دارند.
به علت بی علاقگی به تحصیل و درس از مدرسه اخراج می شوند و به كارهای حرفه ای خصوصی و كارهای صنعتی می پردازند و اغلب نیز صنعتگر قابلی می شوند.

انواع تیزهوش ها

4-تیزهوشان كم پیشرفت:

این تیزهوشان در یادگیری موفقیتی به دست نمی آورند و به قولی هوش خود را به كار نمی برند.

اكثر آموزگاران گزارش می دهند كه این كودكان قدرت درك، نبوغ و بصیرت كافی دارند ولی معلوم نیست چرا نمرات امتحانی آنان خوب نیست؟
به نظر عده ای از روان شناسان چون كودك با هوش به سرعت درس ها را یاد می گیرد همانند شاگردان عادی به تكرار تمرین تن نمی دهد.
این كودكان قبل از ورود به مدرسه و كلاس بعضی درس ها را بلد هستند لذا توضیحات آموزگار باعث بی حوصلگی و خستگی آنان می شود.


گاهی علت بی علاقگی این تیزهوشان به درس، مسائل و مشكلات عاطفی و خانوادگی است.
به عنوان مثال كودك ناچار است در جایی كار كند و مخارج زندگی خود و خانواده اش را تأمین كند.
از این رو در كلاس درس خسته به نظر می رسد و روابط خوبی هم با والدین خود ندارد.
والدین این نوع كودكان اغلب سواد چندانی ندارند و به تحصیل كودك نیز بهایی نمی دهند.

مرکز یادگیری تبیان

تنظیم: نیلوفر یاقوتی