تبیان، دستیار زندگی
پیغمبر خوب ما نور خدا محمد (ص( ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حضرت محمد (ص)
حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص)

پیغمبر خوب ما
 نور خدا محمد (ص)
چراغ راه مردم
رهبر ما محمد (ص)
 ما كودكان همیشه
گوییم محمد (ص)
 ما پیرو تو هستیم
 صل علی محمد
ای پیرو محمد
ای كودك مسلمان
قلب تو پاك و روشن
از نور دین و ایمان
 یار و نگهدار تو
باشد خدا و قرآن
بگو تو، یا محمد
صل علی محمد

حضرت محمد (ص)

https://telegram.me/koodaktebyan

تنظیم: فهیمه امرالله

شبکه کودک و نوجوان تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.