• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1394/10/02
  • تاريخ :

جشنواره نوجوان خوارزمی

ضرورت و اهمیت جشنواره
پیشرفت سریع فناوری و تحولات بی سابقه در توسعه ارتباطات بین المللی در جریان جهانی شدن موجب شده است که رویارویی جوامع بشری به طریقی از شکل برخوردهای نظامی به رقابت های فناوری و تکنولوژی تبدیل شود.

در این میان نقش نظام  های آموزشی در توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش بسیار مورد توجّه قرار گرفته است و تلاش می گردد با تقویت روحیه  كنجكاوی و پژوهش و شكوفایی استعدادهای بالقوه و بالفعل، دانش آموزان به جایگاه و موقعیت حقیقی خود دست یابند.
با عنایت به این كه قریب به یک سوم جمعیّت کشور ایران را دانش آموزان، معلّمان و مدیران و کارکنان ستادی و غیر ستادی آموزش و پرورش تشکیل می دهند، چنین جمعیّتی به عنوان نیروی انسانی فعّال، می تواند در جهت رشد و توسعه  پایدار كشور تاثیرگذار باشد. بی شك تحقق این هدف در شرایط فعلی منوط به نهادینه شدن فرهنگ مطالعه و پژوهش به ویژه در بین نسل آینده ساز جامعه و نیز بهره گیری از دانش های پژوهش محور و فناوری های نوین است. ارتباط توسعه پایدار با ساختارهای علمی و پژوهشی جامعه، رابطه ای تنگاتنگ دارد كه از خلال آن می توان از یافته ها و نظریات ارزشمند در جهت اهداف ملّی بهره برداری كرد. در حقیقت پژوهش، تحقیق و نوآوری دروازه  ورود جامعه به رشد و توسعه پایدار محسوب می شود.
 با تسرّی، تبلیغ و ترویج حاكمیت جوشش های خلاقانه فکری و ذهنی در متن تجربه های آموزشی بی  تردید موجبات تقویت و تحکیم سبك زندگی اسلامی ایرانی مبتنی بر دانایی و انتخاب فراهم می  گردد واز مؤثرترین اقدامات ضروری در این راستا، نهادینه کردن پژوهش و تحقیق و رقابت های علمی در بطن برنامه  درسی در کلیه مقاطع تحصیلی متناسب با اهداف و نیازهای هر دوره می باشد.

اهداف جشنواره
 
1 ارتقای دانش، مهارت و نگرش دانش  آموزان در زمینه پژوهش و شیوه  كشف و حلّ خلاقانه مسائل.
2 فرصت آفرینی برای رشد و شکوفایی استعدادها و خلاقیت های دانش آموزان.
3 كیفیت بخشی به فرآیند یاددهی یادگیری مبتنی بر تدریس پژوهش محور، موقعیت محور و ... مطابق با برنامه  درسی ملّی.
4 كاربردی كردن دانش و ارتباط دادن آن با نیازهای جامعه و موقعیت های زندگی.
5 توجّه ویژه به دستاوردهای علمی و عملی دانش آموزان برای ورود به میدان رقابت های علمی.

پیشینه
برگزاری مسابقات و جشنواره  های علمی در دوره  اوّل متوسطه دارای تنوع و پیشینه  نسبتاً طولانی است كه در قالب مسابقات و المپیادهای علمی در سطوح مختلف منطقه ای و استانی به صورت غیرمتمركز برگزار می شده. به همین دلیل سامان دهی این گونه جشنواره های علمی در دفتر آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی مورد توجّه قرار گرفت. برگزاری مسابقات علمی نوجوان خوارزمی به اهتمام مركز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان در سال های اخیر نیز در همین راستا بود.
 
از نمونه های موفّق دیگر، برگزاری جشنواره  دانش آموزی ابن  سینا در استان خراسان رضوی بود كه بعدها با عنوان جشنواره  نوجوان خوارزمی به كار خود ادامه داد. این گونه مسابقات علمی كما بیش در سایر استان ها نیز در دستور كار قرار گرفته بود. به دلیل نقش مؤثّر و سازنده  این گونه فعّالیّت ها و درخواست مكرر ادارات كل، سامان دهی این مسابقات و جشنواره ها در قالب شیوه  نامه  حاضر در دستور كار قرار گرفته است.

محور ها و عناوین مسابقات

مسابقات در شش محور ذیل برگزار خواهد شد.

1.مسابقات آزمایشگاهی (پایه هفتم)
2.پژوهش
3.دست سازه ها
4.زبان و ادبیات فارسی
5.كارآفرینی «بازارچه های دانش آموزی» (استانی)
6.زبان خارجی (استانی)
 
محور مسابقات آزمایشگاهی فقط برای دانش آموزان پایه هفتم و دو محور كارآفرینی (بازارچه های دانش آموزی) و
 
زبان خارجی نیز برای همه دانش آموزان دوره و تا مرحله استانی اجرا خواهد شد.
 
نحوه برگزاری مسابقات كارآفرینی و زبان خارجی از طریق سایت دفتر و دبیرخانه جشنواره اعلام خواهد شد.
 
 

شرایط عمومی شرکت در جشنواره
     شركت در بخش های مختلف جشنواره به صورت گروهی مورد تأكید و سفارش است ولی پذیرش آثار انفرادی نیز بلامانع است. در محور مسابقات ادبی شركت افراد به صورت انفرادی خواهد بود.
      به منظور فرهنگ سازی كارگروهی و تقویت رویكرد یادگیری مشاركتی، به هر یك از اعضای گروه  های برگزیده، جوایز به صورت كامل تعلق خواهد گرفت.
     فرستندگان اثر، صاحب آن شناخته می شوند.  بدیهی است در هر مرحله ای از رقابت، عدم اصالت و انتساب اثر با ارائه دهندگان مشخص گردد از ادامه  رقابت حذف و تمامی امتیازات متعلقه ملغی و پس گرفته خواهد شد.
     وزارت آموزش و پرورش مجاز خواهد بود با رعایت حقوق معنوی، از آثار منتخب و راه یافته به مرحله کشوری در تدوین مستندات و گزارش ها استفاده نماید .
     به منظور مراقبت و حفظ آثار از تخریب و آسیب دیدگی، لازم است آثار راه یافته به مراحل بعدی، توسط دانش آموزان به شكل مناسبی بسته بندی گردد. بدیهی است آسیب دیدگی و نقص فنی آثار، با كاهش امتیاز و یا خروج از چرخه  رقابت همراه خواهد بود.
     حمل و نقل آثار تا سطح منطقه ای بر عهده  شركت كنندگان می باشد. آثار برتر راه یافته به سطح استانی و كشوری نیز توسط سرپرست گروه اعزامی ارائه خواهند شد.
     دانش آموزان و یا سرپرست گروه اعزامی استان باید پس از پایان رقابت ها (در سطوح مختلف) نسبت به دریافت آثار خود اقدام نمایند. در غیر این صورت مسئولیتی متوجّه برگزاركنندگان نخواهد بود.

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

 

UserName