تبیان، دستیار زندگی
کند نویسی همچنین موجب ضعف دانش آموز در درس املا می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

علل وجود اختلال كندنویسی در كودكان :
علل وجود اختلال كندنویسی در كودكان

🎈عدم هماهنگی چشم و دست
🎈فشار زیاد قلم روی کاغذ
🎈عدم صحیح در دست گرفتن قلم
🎈ضعیف بودن عضلات انگشتان و دست
🎈ملال آور بودن نوشتن به دلیل ضعف یا عدم داشتن انگیزه و....

🎉 کند نویسی همچنین  موجب ضعف دانش آموز در درس املا می شود.


😔😔
🎊 این مشکل  او را در انجام تکالیف نیز ناتوان کرده و از جهتی اگر در سنین پایین درمان نگردد ، در سنین بزرگسالی باعث به وجود آمدن مشکلات ثانویه می گردد.

🎉 در بسیاری از موارد مشاهده شده است که والدین با پرخاش و اعتراض به دانش آموز و آموزگار او موجب تشدید این مشکل شده اند.


 😒😒

چند تمرین برای رفع مشکل «کند نویسی» در کودکان:

🎉دانه های کوچک (مثلاً دانه های تسبیح) را روی زمین ریخته و از او بخواهیم آن ها را با سر انگشت های شصت و اشاره و میانه، جمع کند.

😒😒

هوا نویسی (نوشتن با قلم روی هوا و فضای اطراف):

🎉این روش در تند نویسی، کمک قابل توجّهی به دانش آموزان می کند؛ چرا که این عمل در تسریع حرکات عضلات دست، بازو و ساعد و هماهنگی مغز با چشم و دست، تأثیر بسیاری دارد.


😶😶

سینه خیز رفتن:

🎉 روزی چند دقیقه (کم تر از ده دقیقه) دانش آموز سینه خیز برود. این عمل در هماهنگی اعضای بدن بسیار مؤثّر است .

🎉  هر روز قبل از نوشتن تکالیف، چند دقیقه انگشتان را باز و بسته کند.
🎉رنگ آمیزی نقاشی ها به صورت حرکت افقی، عمودی و مورب کمک شایانی در تندنویسی دانش آموز دارد.

در پایان باز هم عنوان می شود که پرخاش و تنبیه در درمان مشکلات نه تنها نقش مثبتی ایفا نکرده بلکه به تشدید آن منجر می شود .

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان، تنظیم: نیلوفر یاقوتی