تبیان، دستیار زندگی
ما می بینیم در فرهنگ دینی مان این قدر تاكید بر صبحانه شده ما خیلی راحت این بچه ها را بدون صبحانه می فرستیم مدرسه، آثار سوء تربیتی هم دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درس و مدرسه، فصل ٨

💠نکاتی از آسیب های صبحانه نخوردن

صبحانه
ما می بینیم در فرهنگ دینی مان این قدر تاكید بر صبحانه شده ما خیلی راحت این بچه ها را بدون صبحانه می فرستیم مدرسه، آثار سوء تربیتی هم دارد. حدود دوازده،‌سیزده آسیبی است كه به خاطر صبحانه نخوردن در تربیت بچه ها چه کودکان چه نوجوانان ایجاد می شود، می توان نام برد.

✔️اولین آسیب: كاهش توجه و تمركز است. برخی از پدران و مادران یا معلمین می گویند، حواس برخی از  دانش آموزان  به راحتی پرت می شود. پاک کنی می افتد صدایی هم ندارد، ولی سریع عوامل حواس پرتی حواسش را پرت می كند.

🔷امروز در جدید ترین پژوهش ها می گویند؛ مشکل عدم تمركز، ارتباط مستقیم با تغذیه دارد. یعنی بچه هایی كه صبحانه نمی خورند، كاهش تمركز و توجه پیدا می كنند.

✔️ دوم: بچه هایی كه صبحانه نمی خورند پرخاشگر می شوند.

✔️سوم: بچه هایی که صبحانه نمی خورند، بی حوصلگی پیدا می كنند در محیط كلاس و مدرسه و درس.

✔️ چهارم: بچه هایی که صبحانه نمی خورند، ارتباطاتشان با هم سالانشان تضعیف می شود. خود ما هم همین طوری هستیم یک فردی گرسنه وقتی می رود در محیط كارش بی حوصله است. با همکارانش سرسنگین می شود و نمی تواند ارتباط خوبی بگیرد.
بخواهیم بشماریم زیاد است یک برنامه ریزی منظم از ابتدای سال تحصیلی به ساعت خواب فرزندان و تغذیه فرزندان حتما توجه جدی را داشته باشیم.
تغذیه بین روز بچه ها را هم باید دقت بکنیم.

درس و مدرسه،  فصل 1
درس و مدرسه،  فصل 2
درس و مدرسه،  فصل 3
درس و مدرسه،  فصل 4
درس و مدرسه،  فصل 5
درس و مدرسه،  فصل 6
درس و مدرسه،  فصل 7
درس و مدرسه، فصل 8

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تنظیم: نیلوفر یاقوتی