تبیان، دستیار زندگی
اید قبل خواب آرامشی در خانه حاکم شود. در حوزهٔ تربیت، ساعت خواب و تربیت ارتباط با هم دیگر دارند. نمی شود ما خواب را نادیده بگیریم و بگوییم این بچه هر وقت می خواهد، هر ساعتی هر طوری می خواهد بخوابد،
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درس و مدرسه، فصل ٤

💠باید قبل خواب آرامشی در خانه حاکم شود. در حوزهٔ تربیت، ساعت خواب و تربیت ارتباط با هم دیگر دارند. نمی شود ما خواب را نادیده بگیریم و بگوییم این بچه هر وقت می خواهد، هر ساعتی هر طوری می خواهد بخوابد، با اصول تربیتی هم تربیتش بکنیم. نه اینها پیش فرضهای تعلیم و تربیت است.

درس و مدرسه، فصل ٤

✔️ این بچه ها در سن پایه اول ابتدایی حداقل هشت ساعت خواب شبانه را نیاز دارند. این حداقل است.

بچه ای را كه می خواهیم شش صبح بیدار كنیم، خصوصا دختر خانم ها، سوم و چهارم ابتدایی هستند نماز صبحشان را باید بخوانند، كی باید بخوابند. باید قبل از ده شب بخوابند هر چه از ده عبور بکند ساعت خوابشان، صبح ها سخت تر بیدار می شوند و خود ساعت خواب با تغذیه هم ارتباط مستقیم دارد.

🔷برخی از والدین میگویند ما نمی دانیم چرا بچه های ما صبحانه نمی خورند. وقتی بررسی می كنیم می بینیم ساعت خوابش بد است.  بچه را كه یکی دو ساعت از خوابش مانده  نمی شود بیدارش كنیم بکشانیم سر سفره، یخ او به هیچ نوعی باز نمی شود، و آماده نمی شود برای خوردن. بچه ای می تواند صبحانه اش را خوب بخورد كه صبح خوابش تکمیل شده باشد با نشاط بیدار شود. نیم ساعت، چهل دقیقه قبل از صبحانه اش بیدار باشد. وقتی اشتهایش آمد بنشیند سر سفره.
دلیل دیگری که شاید بچه ها ده شب نمی خوابند این است که شاید خواب بعد از ظهرشان تنظیم نیست.

بخش پژوهش های دانش آموی سایت تبیان، تنظیم: نیلوفر یاقوتی

درس و مدرسه،  فصل 1
درس و مدرسه،  فصل 2
درس و مدرسه،  فصل 3
درس و مدرسه،  فصل 4
درس و مدرسه،  فصل 5
درس و مدرسه،  فصل 6
درس و مدرسه،  فصل 7
درس و مدرسه، فصل 8