تبیان، دستیار زندگی
ما اگر بخواهیم فرزندانمان با نشاط، كار تعلیم و تربیتشان را دنبال بکنند، این نیاز به این دارد كه ما نیازهای اولیه شان مثل خوابشان را تامین بکنیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درس و مدرسه، فصل ٣

✔️ نکته، بحث ساعت خواب فرزندان است. واین از نکات مهم است.

🔷 ما اگر بخواهیم فرزندانمان با نشاط، كار تعلیم و تربیتشان را دنبال بکنند، این نیاز به این دارد كه ما نیازهای اولیه شان مثل خوابشان را تامین بکنیم. الناس علی دین ملوکهم.


🔷 انسان ها بر مرام بزرگان خودشان اند بزرگان خانه هم پدر مادر هستند. پدر مادری كه تا یازده دوازده شب بیدار باشند پای تلویزیون باشند، بچه هایشان هم می خواهند بیدار باشند. نمی شود بچه ها را خواباند. ما بگوییم ما بیداریم شما بچه اید بروید زودتر بخوابید. نه بچه های كوچک تر به ما والدین هم نگاه می كنند.

🔷 یک ساعتی برنامه شبانگاهی باید در محیط خانه وجود داشته باشد. یعنی شام به موقع در محیط خانه خورده شود. یواش یواش بچه هامسواكشان را بزنند نور خانه كم شود. حتی آن ساعت های نزدیک به خواب نیم ساعت، چهل دقیقه، حتی ولوم صدای اعضای خانواده بیاید پایین تر اگر بلند صحبت می كردند، آرام تر صحبت بکنند. تلویزیون نیم ساعت تا چهل دقیقه قبل از خواب خاموش باشد.

نمی شود همان زمان که تلویزیون را خاموش می كنیم، برویم بخوابیم، بچه ها مقاوت می کنند. تلوزیون باید از مدتی قبل خاموش باشد.

مرکز یادگیری سایت  تبیان - تنظیم: نیلوفر یاقوتی

درس و مدرسه،  فصل 1
درس و مدرسه،  فصل 2
درس و مدرسه،  فصل 3
درس و مدرسه،  فصل 4
درس و مدرسه،  فصل 5
درس و مدرسه،  فصل 6
درس و مدرسه،  فصل 7
درس و مدرسه، فصل 8