تبیان، دستیار زندگی
سادگی در لوازم التحریر بهترین شکلی است كه می توانیم به آن توصیه کنیم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درس و مدرسه، فصل ٢

خرید لوازم التحریر

برای خرید لوازم التحریر و وسایل مدرسه، بچه هایمان را ببریم. من خواهش دارم از والدین كه ما پدر مادرها غر و لند هیچ وقت نکنیم. نگوییم چقدر گران شده است. وظیفهٔ ما است، باید برای بچه ها بخریم. اقتصاد تورمش بالا و پایین می شود. بچه كه گناهی نکرده ما داد و فریادها را سر بچه ها بزنیم.

درس و مدرسه، فصل دوم

🔹نکته این است كه حتما تلاش بکنیم سراغ لوازم التحریر تجملاتی نرویم. این خیلی ساده است.

🔷من از پدران و مادران سوال می پرسم آیا واقعا لوازم التحریر گران بچه ها را درس خوان دانشمند و اهل مطالعه می كند؟

نه اتفاقا هر چه لوازم التحریر ساده تر باشد تمركز بچه ها در كلاس بیشتر است. حتی می گویند لوازم التحریرهای خارجی نخرید، برخی داخلی ها را هم نباید بخریم. اینهایی كه خیلی می روند به سمت شکل و شمایل های مختلف، عکس فلان كارتن را می زنند روی جلد دفتر، این بچه تا دفترش را در مدرسه باز می كند فکر و ذهنش می رود سمت كارتن و سریالی كه دیده است.

🔷 لذا همان دفترهای قدیمی خودمان كه جلدهای ساده داشت واقعا هم بچه وقتی می رود سر كلاس باید تمركز و توجهش به درس باشد نه این كه روی خط كشش عکس انواع اقسام شخصیت های كارتونی است.  هر جا نگاه می كند انگار كارتون در كلاس می بیند. هر چه ساده تر اتفاقا در مسیر یادگیری بچه ها را كمک می كند.

🔷گاهی اوقات باید مراقب باشیم خصوصا برای بچه های سنین پایین دفاتر كتاب هایی كه عکس های تجملی وجود دارد نگیریم. خود اینها بچه ها را به سمت این سوق می دهد.
 اینها برایشان ارزش می شود. در صورتی كه تنها ارزش در محیط آموزش یادگیری است یادگیری علم و تربیت این ارزشمند است.بچه ها نباید اینها را یاد بگیرند. یک عده آدم سودجو- نمی خواهیم بگوییم مغرض اند سودجو اند- چه كار بکنند فروششان بیشتر شود، بچه های ما را قربانی می كنند.

باید سطح آگاهی خانواده ها بالا برود قطعا آنها به سمت سود جویی های این چنینی نمی روند كه در رقابت در عکس ها بخواهند بچه ها را جذب این لوازم ها بکنند.

حتما خانواده ها دقت بکنند دفترهایی كه اسامی مقدس تصاویر مقدس دارند اینها را نخرند بچه اند ممکن است بگذارد روی نیمکت رویش بنشیند. نه این طرفی برویم نه آن طرفی.

لذا سادگی در لوازم التحریر بهترین شکلی است كه می توانیم به آن توصیه بکنیم. ولی بچه هایمان را در همان خریدهای ساده هم حق انتخاب را به آنها بدهیم.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: نیلوفر یاقوتی

درس و مدرسه،  فصل 1
درس و مدرسه،  فصل 2
درس و مدرسه،  فصل 3
درس و مدرسه،  فصل 4
درس و مدرسه،  فصل 5
درس و مدرسه،  فصل 6
درس و مدرسه،  فصل 7
درس و مدرسه، فصل 8