مقالات تحلیلی
گفتگو
اگر شورای نگهبان را قبول ندارید یعنی نظام را رد کرده اید

اگر شورای نگهبان را قبول ندارید یعنی نظام را رد کرده اید

شورای نگهبان با قاطعیت تمام ، به وظایف خود در راستای احراز صلاحیت ها پرداخت و به هیچ عنوان دستخوش تبلیغات و فضای خاص رسانه ای قرار نگرفت؛ در واقع شورای نگهبان از دستاوردهای این نظام محسوب می شود.