گفتگو
اگر شورای نگهبان را قبول ندارید یعنی نظام را رد کرده اید

اگر شورای نگهبان را قبول ندارید یعنی نظام را رد کرده اید

شورای نگهبان با قاطعیت تمام ، به وظایف خود در راستای احراز صلاحیت ها پرداخت و به هیچ عنوان دستخوش تبلیغات و فضای خاص رسانه ای قرار نگرفت؛ در واقع شورای نگهبان از دستاوردهای این نظام محسوب می شود.