تبیان، دستیار زندگی
بزاق شامل سلول هایی از دهان است که دی ان ای در آن می باشد. ماده شوینده پوسته غشای سلولی که دی ان ای را نگه می دارد، می شکند و آنرا استخراج می کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استخراج DNA خودتان در خانه

♨️♨️پروژه نمایش علمی ♨️♨️

استخراج dna  خودتان در خانه

لوازم مورد نیاز:
یک شیشه شفاف
نمک
مایع ظرفشویی
آب گریپ فروت
الکل

✳️✳️شرح نمایش علمی
در ابتدا مقداری بزاق خود را در شیشه بریزید. اندکی نمک به آن اضافه کنید. سپس کمی مایع ظرفشویی به آن اضافه کنید (مثل وقتی که می خواهید ظرف بشویید)؛ سپس آب گریپ فروت و چند قطره الکل به آن بی افزایید. وقتی همه مواد در شیشه قرار گرفتند، آنها را هم زده و مخلوط کنید.

🔍🔍چه می بینید؟

رشته های مخاطی که روی مخلوط مشاهده می کنید، DNA شماست!


 ⬅️ چگونگی رخ داد:

بزاق شامل سلول هایی از دهان است که DNA در آن می باشد. ماده شوینده پوسته غشای سلولی که DNA را نگه می دارد، می شکند و آنرا استخراج می کند.
آب گریپ فروت، پروتئین هایی که موجب تخریب DNA می شوند را خنثی می کند و نمک، به تغییر ماهیتش سرعت می دهد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نیلوفر یاقوتی