سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
آنچه مسلم است ظرفیت های موجود دو کشورِ جمهوری اسلامی ایران وعربستان سعودی، نقش اساسی درتعیین آینده جغرافیای اقتصادی وسیاسی ومذهبیِ خاورمیانه وجهان دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مذاکرات ایران وعربستان سعودی 
 

آنچه مسلم است ظرفیت های موجود دو کشورِ جمهوری اسلامی ایران وعربستان سعودی، نقش اساسی درتعیین آینده جغرافیای اقتصادی وسیاسی ومذهبیِ خاورمیانه وجهان دارد.

سید محمد آقامیری-بخش سیاست تبیان
 ایران وعربسنان سعودی

ایران اسلامی با ظرفیت ذخایر گازی به میزان حدود 17٪ دومین دارنده ذخایر عظیم گازی درجهان وعربستان سعودی با ظرفیت ذخایر نفتی در حدود 19 %دومین دارنده ذخایر عظیم نفتی جهان است  .از حیث استراتژیک هم جمهوری اسلامی ایران هم با داشتن 2 هزار كیلومتر نوار ساحلى در جنوب و مرزهاى مشترك با 12 كشور در منطقه و تسلط بر دریای خزر و خلیج فارس و تنگه هرمز عملا قلب جهان را در اختیار خود دارد و در طرف مقابل عربستان سعودی هم با تسلط راهبردی بر دو آبراه حیاتی جهان یعنی دریای سرخ ودریای خلیج فارس نقش مهمی را درمنطقه ایفا میکند .
وجود کعبه معظمه ،ملجأ مسلمانان و محل تجلی توحید و محترمِ تمامی انبیاء و اولیاء جایگاهی خاص را برای منطقه حجاز ایجاد نموده است. از این رو درعرصه سیاسی ،ایران وعربستان به عنوان دو قطب استراتژیک و سازمان دهنده نهضت ها و دولتهای منطقه ای وجهانی تحت لوای اسلام، میتوانند تصمیمات اثرگذار و هدفمند در تغییر موازنه قدرت علیه اقطاب غربی ومستکبر ایجادنمایند.همان قدرت شومی که با سوءاستفاده از نقاط ضعف کشورهای مسلمان ،نسل کشی بی مانندی را در سوریه و عراق و کشورهای خاورمیانه در جهت تضعیف جبهه مقاومت پدید آورده است. 

شرط اول انقلاب اسلامی برای مذاکره با عربستان ،عدم حمایت وهمکاری دولت سعودی از تروریسم بین المللی در راستای ضربه مهلک به نقشه های شوم آمریکایی ،صهیونیستی درمنطقه و نجات مسلمانان از طایفه گرایی وعقاید سلفی وتکفیری ، که ریشه تمام عقب ماندگی ها در دهه های اخیر درمنطقه خاورمیانه و عامل رشد چند برابری جبهه استکبار بوده است

تغییر موازنه قدرت درمنطقه برعلیه مستکبران در صورتی میسر است که عربستان سعودی،به موازات افزایش همکاری با دیگر کشورهای اسلامی همچون جمهوری اسلامی ایران و افزایش ضریب امنیت و استقلال، از سلطه و نفوذ ابرقدرتها بیرون آمده وروابطی عمیق و بر پایه اسلام و مشترکات مذهبی ایجاد نمایند،تا جهان را متأثر از آموزه های اصیل اسلامی قرار دهند.گرچه این امر محقق نشود، ایران اسلامی همچنان تنها میدان دارِ مبارزه با ظلم جهانی ونشر مبانی اسلام حقیقی و ملجأ مظلومان باقی خواهد ماند.
اما روند افزایش مناسبات وتعامل با دولت سعودی مستلزم مذاکرات مستقیم و مستمر و جدی است و این استدامه وجدیت درمذاکرات مشروط به تغییر روند در رویکردهای دولت سعودی است؛
 از جمله شرایطی که میتواند باعث ورود جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات موثربا دولت سعودی شود ؛اطمینان انقلاب اسلامی ایران از عدم همسویی سعودی ها با نقشه های استکبار جهانی در سیاست های خارجی و داخلی است؛ که در اولین قدم از این ارادة عدم نفوذ استکبار در سیاست های سعودی ،شاهد ایجاد وحدت وهمدلی درمیان ملتهای مسلمان خواهیم بود؛و این همان آرزویی است که سالها کشورهای مسلمان درتحصیل آن ،معطل نقشه های شوم امریکایی وصهیونیستی شده اند.
 این تغییرات اساسی در سیاست های گذشته به نفع تمام طرف های این مذاکره خواهد بود و به مناسبات با کشورهای اسلامی برمبنای خروج از سلطه وحاکمیت ونفوذ استکبار جهانی وبین المللی کمک بسزایی خواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران که آرمانش مقابله با زورگویان و و دفاع از نهضت های آزادی بخش درجبهه های مقابل مستکبران است وقتی ضرورت در مذاکرات خواهد دید که درآن فایده ای در نیل به آرمانها واهداف انقلاب اسلامی ببیند ودرخصوص دولت سعودی شرایطی جهت ایجاد مذاکرات مطرح خواهد بود که تعیین کننده مقدمات این اثربخشی است.

ازجمله این شرایط :

1- شرط اول انقلاب اسلامی برای مذاکره با عربستان ،عدم حمایت وهمکاری دولت سعودی از تروریسم بین المللی در راستای ضربه مهلک به نقشه های شوم آمریکایی ،صهیونیستی درمنطقه و نجات مسلمانان از طایفه گرایی وعقاید سلفی وتکفیری ، که ریشه تمام عقب ماندگی ها در دهه های اخیر درمنطقه خاورمیانه و عامل رشد چند برابری جبهه استکبار بوده است،البته این بدان معنا نیست که سعودی های حاکم قصد دارند چنین تغییر بنیادی را برای پذیرش مذاکرات از طرف جمهوری اسلامی ایران انجام دهند بلکه هدف آگاهی طبقه منطقی وروشنفکر ونخبه در بدنه دولت وملت عربستان است که بدانند وقتی روی آرامش و رشد را درمنطقه خواهند دید که دولتمرادانشان تصمیماتی اساسی برای جایگزینی رویکرد خود بگیرند و از معیارهای غلط وجاهلانه خود بیرون آیندو الا دست تقدیر تغییراتی بنیادین را برای ایشان رقم خواهد زد.تغییراتی که جز با قتل وکشتار مردمی مظلوم و بی دفاع محقق نخواهد شد و ثمره آن خرابی وآوارگی وعقب ماندگی کشورهای مسلمان از دیگر کشورها خواهد بود.

 ازجمله شرایطی که میتواند باعث ورود جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات موثربا دولت سعودی شود ؛اطمینان انقلاب اسلامی ایران از عدم همسویی سعودی ها با نقشه های استکبار جهانی در سیاست های خارجی وداخلی است؛ که در اولین قدم از این ارادة عدم نفوذ استکبار در سیاست های سعودی ،شاهد ایجاد وحدت وهمدلی درمیان ملتهای مسلمان خواهیم بود

گرچه نگارنده این یادداشت ازاساس ایجاد چنین شرطی را در عربستان سعودی منتفی میداند؛ اما شاید بتوان درمیان دولتمردان سعودی ،افرادی منطقی را برای درک واقعیت های جدید منطقه ای در افول نفوذ دولت عربستان درمحدوده خاورمیانه وفراتر از آن یافت    
2- شرط دیگر برای مذاکره ،درس عبرت عربستان سعودی و دیگر کشورهای همسایه از واقعه منی است که نشان دهنده تمام اتهامات صحیح و مطرح شده علیه دولت سعودی است و بی کفایتی عربستان در یک دوره حج واجب و آن همه بی نظمی و کشته شدن هزاران انسان از بی برنامگی و بی تفاوتی و بی مسئولیتی سعودی ها ،در سطحی وسیع تر در خاورمیانه و جهان حکایت دارد که درسال های آینده و با روند فعلی و این نحوه مدیریت، جان میلیون ها انسان را در تمام دنیا که مامن سیاست سعودی هاست به خطر خواهد افتاد از این رو لازم است تا دولت عربستان با پذیرش تقصیر و پیگیری عوامل فاجعه منی، حسن نیت خود را برای رویکردی منطقی نشان دهد.  
3- شرط مهم و آخر در این مذاکره پذیرش دولت سعودی برای ایجاد یک کنسرسیوم از مجموعه کشورهای اسلامی است که بتوانند اداره حرمین شریفین را به عهده گرفته و از وقوع حوادثی چون فاجعه امسال در منی جلوگیری نمایند و این مجموعه نمادی از وحدت و مشارکت همه مسلمانان درحج ابراهیمی است تا به وسیله آن کشورهای اسلامی هر روز به یکدیگر نزدیکتر شده و با تعاملی بیش از پیش از وقایع خونین در منطقه وجهان بر علیه کشورهای اسلامی جلوگیری نمایند وجبهه استکبار را مجبور به تسلیم در برابر آزادی خواهی و عدالت خواهی مسلمین در عرصه های بین المللی نماید ،چیزی که امروز به خاطر آن هر روزه صدها انسان در کشورهای اسلامی به خاک وخون می افتند.
گرچه شروط بیان شده به مذاق سعودی ها خوش  نخواهد آمد؛ اما انقلاب اسلامی وقتی میتواند با دولت عربستان به تعامل فزاینده ای برسد که ماهیت وجودی سعودی صهیونیستی ،امریکایی خود را کنار گذاشته وخود را در جبهه کشورهای اسلامی ببیند و درکنار برادران مسلمان خود به یاری در نیل به اهداف وآرمانهای اصیل اسلامی بپردازد .


 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین