تبیان، دستیار زندگی
خدای خوب و مهربان داده به ما گوش و زبان ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خدای خوب و مهربان

خدای خوب و مهربان

خدای خوب و مهربان

خدای خوب و مهربان

داده به ما گوش و زبان

بخشیده ما را دل و جان

چشم و سر و دست و دهان

او داده ما را عقل و هوش

او داده ما را آب و نان

از لطف نعمت های او

ما زنده ایم و پر توان

تنظیم: فهیمه امرالله

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.