تبیان، دستیار زندگی
در مراسم اختتامیه که در روز سه شنبه مورخ 24 آذرماه 1394 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد در بخش دانشجویی 13 طرح برگزیده و در بخش دانش آموزی 32 طرج برگزیده معرفی شدند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مراسم اختتامیه هفدهین جشنواره جوان خوارزمی

به یاری خداوند متعال امسال نیز در هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی شاهد مشارک فعال جوانان بلند همت و دانش پژوه بوده ایم که با ارائه طرح های بنیادی، کاربردی، توسعه ای و ابتکاری در این رقابت علمی حضور یافته اند در فرایندی که با ارزیابی ها و داوری های دقیق و چند مرحله ای به انتخاب و معرفی بهترین ها انجامید.

مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی


در مراسم اختتامیه که در روز سه شنبه مورخ 24 آذرماه 1394 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد در بخش دانشجویی 13 طرح برگزیده و در بخش دانش آموزی 32 طرح برگزیده معرفی شدند.


سخنرانان این برنامه به ترتیب آقای دكتر اللهیاری دبیر هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی ، آقای دکتر فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و آقای دکتر فانی وزیر محترم آموزش و پرورش و میهمانان ویژه معاونین وزارت علوم و وزارت آموزش و پرروش و آقای دکتر طهرانچی رییس دانشگاه شهید بهشتی بودند.


دكتر اللهیاری در جمع برگزیدگان هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی در مورد روند ارزیابی و بررسی طرح های هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی گزارش كوتاهی ارایه نمودند، در خردادماه، با اعلام فراخوان جشنواره از طریق وبگاه و سایر مسیرهای اطلاع رسانی ثبت نام از متقاضیان آغاز شد.


 سپس طرح های ارائه شده برای كارشناسی و داوری به صورت الكترونیكی برای بررسی گروه های تخصصی ارسال گردید. كارشناسان و اعضای هیأت علمی گروه های تخصصی اقدام به بررسی و ارزیابی طرح ها نموده و طرح های برتر در گروه های تخصصی را برای بررسی نهایی، تعیین برگزیدگان و رتبه بندی به هیأت داوران جشنواره جوان پیشنهاد كردند.


 در این دوره از جشنواره جوان خوارزمی، در بخش دانشجویی تعداد سیصد و چهل  طرح از طریق ثبت نام الكترونیكی به دبیرخانه جشنواره واصل شده است. گروه های تخصصی پس از ارزیابی علمی در مجموع تعداد شانزده  طرح را  به  هیأت داوران پیشنهاد  نموده و هیأت داوران نیز پس از دفاع گروه های تخصصی از طرح های پیشنهادی خود و بررسی طی جلسه های  متعدد، تعداد سیزده طرح را به عنوان برگزیده نهایی هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی انتخاب نمودند.


در بخش دانش آموزی تعداد نه هزار و نهصد و سیزده  طرح از طریق ثبت نام الكترونیكی به دبیرخانه جشنواره معرفی شده است. پس از داوری طرح ها در گروه های تخصصی داوری استان ها، تعداد 1036 طرح به عنوان طرح های منتخب استانی به مرحله کشوری جشنواره معرفی و آثار آن ها به همراه مستندات به دبیرخانه ستاد ارسال شد و در نهایت 32 طرح به عنوان طرح های برگزیده کشوری در مراسم اختتامیه معرفی شدند.

13طرح برگزیده بخش دانشجویی هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی

 32 طرح برگزیده بخش دانش آموزی هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی

مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی   مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی

مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی   مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی

مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی   مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان