تبیان، دستیار زندگی
از باغ جا نمازم آهسته پر کشیدم رفتم به سوی باغی یک باغ سبز و خرم ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گل نماز
گل نماز

گل نماز

از باغ جا نمازم

 آهسته پر کشیدم

گل نماز

رفتم به سوی باغی

 یک باغ سبز و خرم

دیدم که گل در آن باغ

 روییده دسته دسته

گل نماز

دیدم کنار گل ها

یک شاپرک نشسته

آن شاپرک مرا دید

 پر زد به سویم آمد

گل نماز

او با خودش گل آورد

 گل را به چادرم زد

گفتم: به شاپرک جان

 این گل چه خوب و ناز است

گل نماز

او شادمان شد و گفت:

 این گل، گل نماز است

تنظیم: فهیمه امرالله

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.