تبیان، دستیار زندگی
آیا می دانستید تعداد زنان نماینده در مجلس ایالات متحده ی کمتر از زنان نماینده در مجلس عربستان سعودی است؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه جولایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طنین صدای زنان سعودی در شوراها

آیا می دانستید تعداد زنان نماینده در مجلس ایالات متحده ی کمتر از زنان نماینده در مجلس عربستان سعودی است؟

دکتر سمیه جولایی-بخش سیاست تبیان
زنان سعودی در شوراها

عربستان سعودی سابقه ی تیره و تاریکی دارد در عدم رعایت حقوق زنان آن هم برای ساده ترین مسایلی که شاید بیش از نیم قرن از حل شدن آن در سایر کشورها می گذرد. خبر این است که زنان سعودی برای اولین بار در تاریخ این کشور اجازه یافته اند به عنوان یک شهروند سعودی به نامزد مورد نظرش رأی دهد. همچنین زنان برای نخستین بار اجازه ی نامزدی در انتخابات شوراها یافته اند و در پی اعلام این تصمیم در 978 نفر نامزد این انتخابات شوراها شده اند؛ در حالی که کل کرسی های این مجلس 2100 مورد است.زنان کمتر از نیمی از نامزدها ( مردان 5938 نامزد داشته اند)  را در این انتخابات به خود اختصاص داده اند.
یکی از مقامات مسئول و ناظر بر اجرای انتخابات و مدیر مرکز اداره ی خدمات زنان و عضور انجمن هیفاء حمدان النصار اعلام کرد که تعداد رأی دهندگان ثبت نام شده در شهر ریاض بالغ بر 7765 نفر مرد و 3538 رأی دهنده ی زن بوده اند که در منطقه ی ریاض 67 هزار و 173 رأی دهنده ی مرد و 15 هزار و 656 رأی دهنده ی زن بوده اند. تعداد نامزدها در منطقه ی ریاض به 286 نامزد رسیده بود که 774 نفر مرد و 141 مورد زن در شهر ریاض بوده اند. در 47 شهرستان تابع منطقه ی ریاض تعداد نامزد ها به 774 نامزد مرد و 110 نامزد زن رسید.

حادثه حضور زنانی  مسن  حتی  با سن 94 سال بود که برای اعلام حمایت شان از حضور و مشارکت اجتماعی زنان به صحنه آمده بودند. یکی از زنان برگزیده در انتخابات این حادثه را "رنسانس کشورش" می نامد و آن را ابتدای راه شکوفایی زنان سعودی می خواند

بر طبق گزارش کمیته ی ارشد انتخابات تعداد رأی دهندگان در آمارهای نهایی در کل کشور عربستان سعودی به یک میلیون و 486 هزار و 477 نامزد رسید که از این تعداد یک میلیون و 355 هزار و 840 نفر از نامزدها زن و 130 هزار و 637 نامزد زن بوده اند که زنان برای اولین بار در انتخابات شوراها مطرح شده اند و این ها برای انتخاب اعضای مجالس شوراها از میان 5939 نامزد مرد و 976 نامزد زن در کل کشور عربستان سعودی بوده است.
 در روز موعود شنبه 12 دسامبر ( 21 آذرماه) این انتخابات با مشارکت فعال زنان در کنار مردان هم در نقش نامزد و هم در نقش رأی دهنده برگزار شد. لازم به ذکر است که این سومین انتخابات شهرداری در تاریخ عربستان بعد از انتخابات سال های 2005 و 2011 است که این اولین بار است که شاهد حضور زنان هستیم.
از دید تحلیل گران حقوقی و حقوق دانان چنین حادثه ای در واقع گامی بسیار بلند برای گسستن بندها و زنجیرهایی است که به پای زنان عربستان سعودی در طی قرون بسته شده و حتی در قرن بیست و یک باز نشده و در زمان هایی گره بر گره زده شده است؛ ساده ترین این بندها عدم اجازه ی رانندگی زنان این کشور است که تاکنون زنان این کشور با استفاده از رسانه های اجتماعی اعتراض خود را نسبت به این قانون نابرابر اعلام کرده بودند.

زنان سعودی در شوراها

درصد حضور زنان در کشورهایی با سیستم یک مجلس

با توجه به شرایط توصیف شده بهتر است این حادثه را حادثه ای تاریخی بنامیم. نکته ی جالب توجه دیگر این حادثه حضور زنانی  مسن  حتی  با سن 94 سال بود که برای اعلام حمایت شان از حضور و مشارکت اجتماعی زنان به صحنه آمده بودند. یکی از زنان برگزیده در انتخابات این حادثه را "رنسانس کشورش" می نامد و آن را ابتدای راه شکوفایی زنان سعودی می خواند.
با این حال محدودیت هایی که از سوی سایر قوانین این کشور برای حضور زنان در جامعه قائل شده است؛ نامزدی و رای دادن را برای زنان دشوار ساخته است. بی بی سی شیوه ی حضور زنان منتخب را تنها با حضور قیم یا یکی از مردان محرم همراه وی مجاز می داند.

مطابق گزارش بانک جهانی این حادثه باعث می شود که عربستان سعودی در پایین فهرست 187 کشوری که به عنوان مشارکت دهنده ی زنان در مجالس شناخته می شود. اما قابل توجه است که تعداد زنان در مجلس شورای عربستان سعودی از زنان نماینده در پارلمان ایالات متحده بیشتر شده است. آمارها نشان می دهد که در جهان تنها دو کشور هستند که مجلس شورایشان دارای بیشینه ی تعداد زنان نسبت به مردان است.

زنان سعودی در شوراها

تعداد کرسی های زنان در مجالس کشورهای مختلف بر اساس منطقه 2000-2015

آمارهای بانک جهانی اعلام می کند که متوسط حضور زنان در مجالس کشورهای مختلف در حدود 20 درصد است. در طی تاریخ تعداد زنان نماینده در مجالس و شوراها متغیر بوده و خبر خوب این است که از پانزده سال پیش تعداد رو به افزایش است. حضور زنان در کشورهای عربی حدود 13 درصد افزایش داشته که در این زمینه از کشورهای حوزه ی اقیانوس آرام پیشی گرفته اند که چهار برابر میزان رشد این تعداد در کشورهای اسکاندیناوی است؛ این در حالی است که کشورهای حوزه ی اسکاندیناوی درصد بالایی از زنان را در طی 15 سال گذشته در صحن خود دیده است.
در آخرین گزارش منتشر شده از سازمان عفو بین الملل بیان شده که زنان از لحاظ مسائل خانوادگی " وضعیت تابعیت" را به لحاظ قانونی دارند. در فهرست جهانی "شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در سال 2015، " عربستان سعودی رتبه ی 134 را از میان 145 کشور دارد که رتبه ی بسیار پایینی است.