تبیان، دستیار زندگی
طولانی ترین مجموعه تلویزیونی شبانه به نام کیمیا هم اکنون در حال پخش از شبکه دوم سیمای ملی می باشد که فضای حاکم بر این مجموعه به گونه ای است که زیرکی های این مادر و دختر را به خوبی نشان می دهد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زنان زیرک در سریال کیمیا

طولانی ترین مجموعه تلویزیونی شبانه به نام کیمیا هم اکنون در حال پخش از شبکه دوم سیمای ملی می باشد که فضای حاکم بر این مجموعه به گونه ای است که زیرکی های این مادر و دختر را به خوبی نشان می دهد.

فاطمه ناظم زاده-بخش ارتباطات تبیان
سریال کیمیا

توجه ویژه مخاطبان به این مجموعه نشان می دهد که با وجود گسترش رسانه های جمعی و تکنولوژی های مختلف ارتباطاتی، تلویزیون همچنان به عنوان یکی از موثرترین و حساس ترین رسانه هایی است که در میان افراد زیادی از اجتماع، مورد توجه است. این مساله نشان میدهد که جایگاه تلویزیون در میان افکار عمومی و تعیین ارتباطات و مناسبات افراد، مهم و قابل توجه است  به همین دلیل است که واکنش مخاطب نسبت به محتوای یک مجموعه تلویزیونی مورد اهمیت است چون بر ذهن و سبک زندگی افراد، اثر مستقیم دارد.
سریال کیمیا روایتی طولانی از زندگی چند خانواده است که در موقعیت های مختلف زندگی، دچار فراز و نشیب های متعدد می شوند و روایت یک زندگی از جنس عموم مردم را به نمایش می گذارد که عاملی همچون انتخاب بازیگران سرشناس و قوی و سناریوی روان این مجموعه را میتوان دلایلی برای استقبال مردم از این مجموعه برشمرد.

حال فضای کلی حاکم بر این مجموعه به گونه ای است که زنان و ارتباطاتشان در مجموع، کمتر دچار اشتباه است و با عقل ورزی بیشتری رفتار می کنند. این موضوع نشان میدهد که تفکرات مردسالارانه در اجتماع و ارتباطات اجتماعی کمرنگ تر شده و این روند همچنان ادامه دارد

اما تعدد ارتباطات میان شخصیت های این مجموعه بسیار زیاد است. در این میان نکته قابل توجه این است که فضای حاکم بر این مجموعه به گونه ایست که به طور کلی اغلب مردان خطاکار تر از زنان فیلم هستند. در مقابل، ارتباطات زنان این مجموعه طوری نشان داده شده که به نظر میرسد زیرک تر از مردان هستند.

تقابل ارتباطات میان شخصیت اصلی مجموعه یعنی پدر و مادر کیمیا قابل توجه است. پدر کیمیا مردی متعهد و خانواده دوست است اما در ارتباط با همسرش همواره به تذکرها و نصایح او نیازمند است و با این وجود باز هم خطا می کند. همسر فرخ پارسا، ارتباط او با کامفر را زیرسوال می برد و هیچگاه به این رابطه خوشبین نیست و همواره شوهر را به ترک این رابطه دعوت می کند اما پدر کیمیا به این مرد اعتماد میکند و این اعتماد دودمان خانواده اش را به باد می دهد. در مرحله بعد مادر کیمیا یک قهرمان واقعی است. ارتباطات او با فرزندانش ستودنی است  او در غیاب شوهرش بر خانواده اش نظارت و کنترل دارد. ارتباط عاطفی بسیار خوبی با فرزندانش دارد. او یک اسطوره واقعی است و این زمانی به اوج میرسد که گناه کیمیا را گردن میگیرد و به خاطر  دخترش تا پای چوبه دار می رود. از طرفی کیمیا هم دختری جسور و مقتدر نشان داده شده است که این موضوع را در ارتباط با اطرافیانش نشان میدهد. او بدون حضور پدر و مادرش، مدتی سرپرست خانواده است و تمام فشارها را تحمل میکند. او هم مثل مادرش، با زیرکی به اقدامات مختلفی دست میزند و درباره ارتباطات پدرش با کامفر مدام با او صحبت میکند اما پدر کیمیا علیرغم تذکرات متعدد همسر و دخترش، فریب میخورد و وارد یک بازی خطرناک میشود که دردسرهای بسیاری برای همه اعضای خانواده ایجاد میکند. در جریان این مشکلات هم ارتباطات زنان و مردان سریال قابل توجه است. دایی کیمیا هم مردی منفعل است که قدرت کنترل و اداره کارخانه اش را ندارد و برای کنترل کارگران از همسرش کمک می خواهد. او به دنبال منافع خویش است و در این مسیر با ارتباطاتی که با آرش، پسر همسرش دارد، فریب می خورد و برای دسترسی به اهدافش حاضر به انجام معامله است.

سریال کیمیا

شخصیت اصلی دیگر هم آرش مشفق است که او هم شخصیتی مرموز دارد و معلوم نیست چه در سر دارد اما دوگانگی هایی در رفتارها و ارتباطاتش دیده می شود به گونه ای که همواره احساس عدم اعتماد را در ارتباط با مخاطب ایجاد می کند. در مقابل این شخصیت، مرد دیگری قرار دارد. پیمان نکونام، مردی عاقل و یک فعال انقلابی است که در ارتباطاتش، به اخلاق ورزی و اعتقاد خاصی پایبند است اما با وجود ارائه شخصیت نسبتا مثبت، او هم به دلیل پنهان سازی خواسته قلبی اش، در مواردی بی عرضه محسوب می شود. و اما پدر آرش مشفق هم مرد دیگری است که ارتباطاتش نشان می دهد او یک ظالم واقعی است که به راحتی آدم می کشد و جنایت می کند و کسی هم نمی تواند مانع او شود.
به هر حال فضای کلی حاکم بر این مجموعه به گونه ای است که زنان و ارتباطاتشان در مجموع، کمتر دچار اشتباه است و با عقل ورزی بیشتری رفتار می کنند. این موضوع نشان میدهد که تفکرات مردسالارانه در اجتماع و ارتباطات اجتماعی کمرنگ تر شده و این روند همچنان ادامه دارد. هرچند تجربه نشان داده که در هر زمینه ای که دچار افراط و تفریط شده ایم، با مشکلات متعدد مواجه بوده ایم. پس این یک موضوع بسیار مهم است که ارتباطات خانوادگی در مجموعه های تلویزیونی به گونه ای نشان داده شوند که اثرات مثبت و شایسته ای را در میان مخاطبان به همراه داشته باشند.