تبیان، دستیار زندگی
وضعیت بحرانی منطقه خاورمیانه خصوصا در سوریه، عراق، و یمن از واقعیت های تلخی است که قابل تحلیل و بررسی است اما نقش آمریکا در نا امنی این مناطق چیست؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه جولایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقش آمریکا در نا امنی منطقه

وضعیت بحرانی منطقه خاورمیانه خصوصا در سوریه، عراق، و یمن از واقعیت های تلخی است که قابل تحلیل و بررسی است اما نقش آمریکا  در نا امنی این مناطق چیست؟

دکتر سمیه جولایی -بخش سیاست تبیان
گرافیست:محبوبه همتی
اینفو گرافی