تبیان، دستیار زندگی
پیامبر گرامی اسلام (صلی الله و علیه وآله) فرمودند : سزاوار نیست که مسلمان شبی را به صبح آورد مگر اینکه وصیت او آماده باشد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نمونه ای از یک  وصیت نامه

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله و علیه وآله) فرمودند : سزاوار نیست که مسلمان شبی را به صبح آورد مگر اینکه وصیت او آماده باشد307646

بخش اعتقادات تبیان

الحمدلله رب العالمین و الصلاه علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
این جانب .........................  فرزند ...............................  متولد : ................................ به شماره شناسنامه : ...................... در تاریخ ......................................... با اعتراف به یگانگی پروردگار و رسالت خاتم پیامبران و امامت دوازده معصوم علیهم السلام،
در کمال صحت، سلامت و اختیار به موارد ذیل و صیت می کنم، وصیت نامه های دیگر، قبل از این تاریخ از درجه اعتبار ساقط می باشد .
این وصیت نامه در شش بخش تنظیم شده است :

بخش اول : تعیین وصی، ناظر و قیم برای اطفال صغیر
1ـ وصی خود قرار دادم جناب ................................ساکن ..................................... به شماره تلفن : .................................
2 ـ ناظر بر انجام وصیت جناب ....................................... ساکن ................................. به شماره تلفن : ............................
3 ـ سرپرست و قیم فرزندان صغیرم جناب ............................. ساکن : .................... به شماره تلفن : ............................

بخش دوم : بدهکاری ها
بدهی های اینجانب به شرح زیر می باشد :
1 ـ تمام مهریه همسرم خانم ................................. که مبلغ .......................... می باشد
2 ـ خمس در آمد های اینجانب از سال خمسی گذشته تا تاریخ فوت
( سال خمسی اینجانب در تاریخ  ......................  می باشد )
3 ـ مبلغ  ..............................  خمس از سال های گذشته  .
4 ـ مبلغ .............................. زکات از سال های گذشته  .
5 ـ حج واجب یعنی  حج تمتع به عهده من می باشد ( نمی باشد )
6 ـ رد مظالم به مبلغ ..........................
7 ـ به افراد ذیل این مبالغ را بدهکارم
الف : آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................
ب :  آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................
ج :   آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................
8 ـ اماناتی که دیگران نزد من دارند و باید به صاحبان آن تحویل گردد :
الف : ................................................
ب : ...........................................................
ج : .........................................................


بخش سوم : وصیت به ثلث (یک سوم اموال)
یک سوم از اموالم در این امور هزینه شود .
1 - .............................. سال نماز و .............................. سال روزه.
2 ـ مبلغ .............................. بابت رد مظالم احتیاطی من پرداخت گردد.
3 ـ این کفارات به عهده اینجانب میباشد که هزینه آن از محل ثلث اموالم پرداخت گردد :
الف : ..................................
ب : ............................................
ج : ...................................................
4 ـ هزینه غسل، کفن، دفن و مراسم اول، سوم، هفتم و چهلم و سایر مراسم و هزینه های مورد نیاز مجالس
5 ـ وصیت برای خویشاوندان نیازمندی که ارث نمی برند ( مثل خواهر زاده، برادر زاده، خاله، عمو، دایی ، عمه و...... )
مثلا مبلغ ........... برای ............... و مبلغ .............. برای ....................و .........
6 ـ باقیمانده از ثلث اموالم برای .............................. هزینه شود .
(مثلا مدرسه ، مسجد ، بیمارستان و ..... )

بخش چهارم : مطالبات
1 ـ از افراد زیر این مبالغ را طلب دارم .
الف : آقای/ خانم  ..............................  مبلغ ..............................
ب :  آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................
ج :   آقای/ خانم  ..............................  مبلغ ..............................
2 ـ فهرست امانتهایی که نزد دیگران دارم و چگونگی دریافت آن به شرح زیر است :
الف : ......................................
ب : ..........................................
ج : ..........................................
بخش پنجم : وصایای اخلاقی
بسیار مناسب است در این قسمت سفارش های اخلاقی، مانند سفارش به نماز، حجاب، احترام به پدر و مادر، مهربانی فرزندان با یکدیگر و امثال آن آورده شود و یا اینکه به صورت برگه ای جداگانه ضمیمه وصیت نامه شود
بخش ششم : فهرست اموال
فهرست اموال منقول و غیر منقول اینجانب ( شامل مواردی مثل منزل مسکونی ، وسیله نقلیه ، موجودی حسابهای بانکی، زمینهای زراعتی و باغات ، مغازه و دفتر کار و ........ ) به شرح پیوست می باشد .

این وصیت نامه در شش  بخش به گواهی این آقایان رسید.
1 - ....................................................
2 - ....................................................
3 - ....................................................
و در دفتر خانه اسناد رسمی به شماره .................................................... ثبت گردید.
در پایان یادآور می شوم اینجانب مقلد حضرت آیة الله ..................................... می باشم  و تمایل دارم که درصورتی که مقدور بوده و موجب زحمت وارثان نگردد در ...................... مدفون شوم .

نام و امضاء وصیت کننده :
نام و امضاء وصی:
نام و امضاء ناظر:
نام و امضاء شهود:


منبع:
سمت خدا

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.