تبیان، دستیار زندگی
رمان «برج قحطی» اثری است که خواننده از خواندن آن پشیمان نمی شود. نویسنده در این اثر کوشیده اثری متمایز در فضای انقلاب خلق کند و اتفاقا موفق نیز بوده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رمانی که خواننده را پشیمان نمی کند

رمان «برج قحطی» اثری است که خواننده از خواندن آن پشیمان نمی شود، نویسنده در این اثر کوشیده اثری متمایز در فضای انقلاب خلق کند و اتفاقا موفق نیز بوده است.

انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای سیاسی قرن بیستم همواره مورد توجه خالقان آثار هنری بوده است. این بار هادی حکیمیان از این موضوع استفاده کرده و دست به خلق اثری با محوریت انقلاب اسلامی زده و «برج قحطی» را به خوانندگان ادبیات داستانی پیشنهاد کرده است.

تمام اتفاقات این رمان در شهرستان یزد روی می دهد و خواننده از همان ابتدا تکلیف خود را با مکان داستان می داند و پس از آن در جستجوی سایر گره های موجود در این داستان می رود. اطلاعاتی که نویسنده از یزد به خواننده می دهد اطلاعاتی دقیق است و خواننده اگر اندک اطلاعی از پیشینه یزد داشته باشد تصاویر شهر را مجسم خواهد کرد. همچنین برای خواننده ای که یزد را نمی شناسد نیز این رمان اطلاعات جالب توجهی دارد.

حکیمیان به بهانه پرداختن به انقلاب اسلامی به ظلم حکام و خان های جائر یزد اشاره کرده است. خواننده در «برج قحطی» با سرمایه داران و افراد صاحب نفوذ یزد به بهانه های مختلفی که نویسنده در دل متن تراشیده آشنا می شود و با خیانت هایی که در حق رعیت و یا احیانا خدماتی که انجام داده اند روبرو شده است. حضور اقشار مختلف در رمان حکیمیان نیز چشمگیر است.

البته به نظر می رسد حکیمیان در روایت روزگار حکام و خان های یزد گاهی زیاده روی کرده و خواننده به واسطه آن از خط اصلی داستان خارج می شود. به عبارتی اگر روایت حکیمیان در ارتباط با این افراد را از «برج قحطی» جدا کنیم چیزی باقی نماند اما در اینجا باید به قوت فوق العاده قلم حکیمیان تبریک گفت که توانسته با چیره دستی خواننده را با خود همراه کند و متوجه این نکته نشود.

برج قحطی

«برج قحطی» یک روایت متفاوت از روزگار پهلوی در یزد است که نویسنده سعی کرده با کمترین اشاره به حکومت پهلوی، منسوبین آنها را به خواننده نشان دهد و نتیجه گیری را به خواننده واگذار کند که اتفاقا از پس این کار بر آمده است.

شخصیت پردازی های «برج قحطی» یکی دیگر از برجستگی های آن است که نویسنده توانسته از پس آن بر بیاید و خواننده را در کنار هرکدام از شخصیت ها قرار دهد. البته تعدد شخصیت ها یکی از نکاتی است که نه به عنوان نقطه ضعف رمان بلکه به عنوان نکته ای که موجب است خواننده را گیج و سر در گم کند می توان بیان کرد.

یکی دیگر از ویژگی های رمان حکیمیان حضور «گربه بیدنجیلی» است که در سرتاسر داستان حضور پررنگی دارد که به نظر می رسد این یک نماد در داخل این رمان است. گربه که نماد ایران است در بیشتر صحنه ها بچه اش را به نیش گرفته که در حقیقت نماد ایران است و آینده خود را حفظ می کند. این گربه اتفاقات گوناگون را پشت سر می گذارد و تاریخ را رقم می زند.

قلم حکیمیان در این اثر یک قلم فاخر و توانا است که خواننده را مبهوت خود می کند و او را در چنگال خود گرفتار خواهد کرد. در حقیقت می توان گفت «برج قحطی» دارای یک متن مستحکم است که خواننده را اذیت نمی کند. نویسنده در «برج قحطی» با به کار بردن واژگان بومی متنی کهن مایه به خواننده پیشنهاد داده است. اما اشاره به این نکته نباید فراموش شود که استفاده نویسنده از عبارات و اصطلاحات محلی مربوط به زادبوم یزد بدون ارائه ترجمه و یا معنای آن گاهی برای خواننده ملال آور شده است.

رمان حاضر با یک شروع خوب خواننده را ترغیب به خواندن ادامه آن می کند ولی با پیشرفت قصه خبری از آن آغاز شکوهمند نیست. نویسنده قصه ابتدایی رمان خود را رها کرده و از سوژه ورودی رمان برای بسط دادن قصه خود به خوبی سود برده تا بتواند تاریخ یزد را روایت کند که در این قسمت موفق بوده است.

در مجموع رمان «برج قحطی» به قلم هادی حکیمیان اثری است که خواننده از خواندن آن پشیمان نمی شود. این اثر که به نوعی می توان آن را یک اثر تاریخی دانسته، به صورت فشرده تاریخ یزد را نیز بازگو کرده و تصویر طبقات و اقشار مختلف را به نمایش در آورده است. نویسنده در این اثر کوشیده اثری متمایز در فضای انقلاب خلق کند و اتفاقا موفق نیز بوده است.

رمان «برج قحطی» از سوی انتشارات شهرستان ادب در 437 صفحه با قیمت 22 هزار تومان راهی بازار کتاب شده است.

منبع: خبرگزاری فارس - حسام آبنوس