تبیان، دستیار زندگی
هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه باید جلوی تندروی ها گرفته شود گفت: ما معتقد هستیم که اگر کسانی عقاید دیگری دارند، باید عقایدشان را بگویند. البته حد و حدودی دارد که قوهٔ قضائیه و مسئولان زیربط آن حدود را مشخص می کنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تندروها اسلام را بدنام می کنند

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه باید جلوی تندروی ها گرفته شود گفت: ما معتقد هستیم که اگر کسانی عقاید دیگری دارند، باید عقایدشان را بگویند. البته حد و حدودی دارد که قوهٔ قضائیه و مسئولان زیربط آن حدود را مشخص می کنند.

بخش سیاست تبیان
هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران در خصوص تندروی ها در جامعه بیان کرد: در همه دوره های انقلاب تندروی داشتیم. در مجلس اول هم که مجلس انقلاب بود و حقیقتاً نیروهای جوان، متدین و انقلابی در میدان بودند، تندروی داشتیم و خیلی تصمیم ها گرفتیم که بعداً نیاز شد که تعدیل کردیم.
وی که هم اکنون سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده دارد افزود: بعد از آن هم همیشه یک جریان تندرو بوده که گاهی وابسته به راست ها و گاهی وابسته به چپ ها بوده است. اما نهاد ها از تندروی ها دور بودند. تندروی های فعلی و جریان هایی که در دولت قبل به وجود آمدند، ریشه در نهادهای قدرت پیدا می کردند و از آن ها هم استفاده می کنند که تندروی های خیلی مزاحمی هستند.

صداوسیما تندروی ها را تشویق می کند

عضو مجلس خبرگان خاطرنشان کرد: مثلاً یک عده در مجلس هستند که با استفاده از تریبون باز آنجا تندروی را اشاعه می دهند و متأسفانه بعضی از نهادهای کشور هم کم و بیش با آن ها همکاری می کنند. صداوسیما هم تندروی های آن ها را پخش می کند که تشویق می شوند. فکر می کنم تندروی الان قوی تر از سابق شده است. ولی اکثریت جامعه و مسئولان به همان اعتدال رسیدند که این یک موفقیت تاریخی است. یعنی تاریخ و عملکرد ها، مردم، مخصوصاً جوان ها و تحصیل کرده ها را قانع می کند که راه درست اعتدال است.

تندروها اسلام را بدنام می کنند

هاشمی رفسنجانی گفت: ولی اگر ملت استقلال بخواهند، یعنی تصمیم گیری کشور، مال خودمان باشد و تمام راه ها و نفوذ بسته می شود که البته باید مواظب بود، چون شیوه های نفوذ با توجه به شرایط تغییر می یابد. اگر شخصیت های حقیقی و حقوقی خارج از ایران، در مسایلی دخالت کنند، این دیگر به این صورت متقابل است

آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص مقابله با تندروی ها گفت: ما بیشتر به افکار عمومی می پردازیم. فعلاً قدرتی دست ما نیست و اگر هم بود، نمی شد با زور افراد را وادار به موضع گیری کرد. ما معتقد هستیم که اگر کسانی عقاید دیگری دارند، باید عقایدشان را بگویند. البته حد و حدودی دارد که قوهٔ قضائیه و مسئولان زیربط آن حدود را مشخص می کنند.
وی یادآور شد: من بیشتر از این زاویه حرکت می کنم تا افکار عمومی را متوجه کنم که این شیوه به نفع کشور، انقلاب و اسلام نیست و ما در سراسر دنیای اسلام و جهان از تندروی ضربه می خوریم. البته تندروی های داخل کشور با حرف، کلام، دعوا و اهانت است و می بینیم در خارج از کشور و در جهان اسلام تندروی ها به صورت کشتار وسیعی است که داعش، طالبان، بوکوحرام و القاعده و خیلی های دیگر که خیال می کنند اسلام ناب و خالص دارند، انجام می دهند و اسلام را هم بدنام می کنند.

تندروی در ایران در حد اظهارات است و خیلی عملیاتی نمی شود

هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: تندروی چیز خطرناکی در زمان ماست. در ایران در حد اظهارات است و خیلی عملیاتی نمی شود، گاهی کارهای بدی می شود. اما عمدتاً عملیاتی نمی شود. در مجموع حربهٔ اساسی در همهٔ زندگی ما افکار عمومی است. چون مردم که قانع شوند، با نظام و مسئولان همکاری می کنند. در این اقیانوس مردم ، چیزهای مضری هم که باشند، کنار گذاشته می شوند.

سوءاستفاده جناحی از تذکرهای رهبری سابقه دارد

وی ادامه داد: در همه تاریخ، بدون استثنا همه کشورهای مقتدر مایل هستند در کشورهای دیگر نفوذ پیدا کنند. در گذشته بیشتر دنبال این بودند که دولت های دست نشانده بیاورند که خیلی خطرناک بود. در خیلی از مقاطع تاریخ، دولتی در ایران بود که خودش را قدرقدرت مطلق، مثل رضاخان حساب می کرد، اما می دانستیم و بعد ها در اسناد تاریخی دیدیم چگونه او را آوردند و چگونه او را برداشتند! دولتی نبود که مردم به سراغش بروند یا مردم او را بردارند.

وی تصریح کرد: وقتی نقش دولتی تمام می شد، از خارج می آمدند و او را بر می داشتند. آن گونه که رضاخان را به جزیره ای آن طرف آفریقا بردند. الان و پس از پیروزی انقلاب این گونه چیز ها در ایران معنا پیدا نمی کند و این نفوذ ها زمینه ای ندارد. ولی دشمنان با نفوذ فرهنگی، نفوذ اطلاعاتی، نفوذ اقتصادی یا نفوذهای دیگر سعی می کنند کسانی را در سطوح مختلف تحت تأثیر قرار بدهند.

نباید شخصیت حقیقی و حقوقی رهبری را صرف بازی های سیاسی کنیم

هاشمی رفسنجانی گفت: ولی اگر ملت استقلال بخواهند، یعنی تصمیم گیری کشور، مال خودمان باشد و تمام راه ها و نفوذ بسته می شود که البته باید مواظب بود، چون شیوه های نفوذ با توجه به شرایط تغییر می یابد. اگر شخصیت های حقیقی و حقوقی خارج از ایران، در مسایلی دخالت کنند، این دیگر به این صورت متقابل است. ما باید از استقلال سیاسی که به دست آوردیم، خیلی محفاظت کنیم. سوءاستفاده سیاسی و جناحی از تذکرات کلی رهبری هم بی سابقه نیست و همیشه بعضی از گروه های سیاسی چنین کارهایی می کنند که البته پسندیده نیست و نباید شخصیت حقیقی و حقوقی ایشان را صرف بازی های سیاسی کنیم.

جریان تندرو هرچه را دوست نداشته باشد، می گوید نفوذ است

آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: این همان مسئله ای بود که دکتر روحانی تذکر داد و گفت که رهبری اصلی را گفتند که هیچ کشوری مایل نیست دیگران در آن نفوذ کنند. این یک اصل درست است. ولی کسانی که از این مسئله سوء استفاده می کنند، در راستای اهداف ایشان نیست.

دامنه برخورد با مخالفان سیاسی را به کتاب ها و روزنامه ها هم گسترش دادند

وی گفت: الان جریان تندرو هر چه را که دوست نداشته باشد، می گوید: نفوذ است. حتی دامنه برخورد با مخالفان سیاسی خود را به کتاب ها و روزنامه ها هم گسترش دادند که یعنی همه این ها را باید صاف کرد. این حرف یعنی چه؟

تندروها اسم هر کار خود را مقابله با نفوذ می گذارند

هاشمی گفت: یعنی تا اینجا هم پیش می روند و اسم هر کار خود را مقابله با نفوذ می گذارند. البته اهداف جناحی ما را از مصالح ملی دور کند که اگر قدرتی بتواند، از روزنامه ها و رادیو و تلویزیون هم استفاده می کند. الان ماهواره، اینترنت و این همه وسایل ارتباطی، با مطالبی که می گویند، خیلی بیشتر از روزنامه های خودمان تأثیر می گذارند. هر کسی که امکانات رسانه ای دارد، می تواند تأثیرگذار باشد. اما باید هوشیار باشیم و متقابلاً کارهای اقناعی برای رشد آگاهی مردم انجام دهیم.

کمیسیون تحقیق خبرگان بر نهادهای زیر نظر رهبری نظارت و گزارش آن را به رهبری می دهد

آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص برگزاری انتخابات خبرگان گفت: قانون خبرگان با خودش است؛ یعنی تنها نهادی است که قوانین خودش را خودش وضع می کند و هیچکس نمی تواند به او فرمان بدهد. این خواست خودشان بوده و از اول که آمدند، گفتند که چون در اینجا مسئله رهبری است و مهم است، نباید همه حرف های جلسات به صورت علنی گفته شود و محرمانه کردند.

وی گفت:البته در مراسم افتتاح هر اجلاس دوره ای٬ خبرنگاران در حد سخنرانی رئیس می آیند و در آخر هم بیانیه ای می دهند که آن موقع هم خبرنگاران می آیند. معمولاً بین این دو فاصله ها سخنرانی هاست. در هر جلسه ای ۴ نفر و هر کدام به مدت یک ربع سخنرانی می کنند. ۱۶ تا ۱۷ سخنرانی است و حرف های دیگر داریم. برای دو موضوع هم مسئولان می آیند و سخنرانی می کنند. دو نفر از مسئولان را دعوت می کنند.

عضو مجلس خبرگان خاطرنشان کرد: علتش این است که کار خاصی ندارند. اصل کار خبرگان تعیین رهبری است که انجام دادند. نظارت بر رهبری است که این کارِ کمیسیون تحقیق است که آنها هم نظارتشان را می کنند و نهادهای زیرنظر رهبری را بررسی می کنند و به رهبری گزارش می دهند. اگر هم لازم باشد که لازم هم است، در هر دوره ای کمیسیون ها گزارششان را به جلسه خبرگان می دهند. کار هایشان همین است.

گروهی برای بررسی انتخاب رهبری در صورت پیشامد حادثه تعیین شده است

وی ادامه داد: حالا هر وقتی که بنا شد رهبری عوض شود یا نباشد و کس دیگری بیاید، دوباره باید کار عمده ای انجام دهند. البته دارند آماده می شوند و مطالعه می کنند و گروهی را گذاشتند که دارند افراد را بررسی می کنند تا آنهایی را که صلاحیت دارند که اگر بعداً حوادثی پیش آمد، بتوانند برای رأی گیری مطرح کنند. کار خبرگان عمدتاً همین است.

باید بر نهادهایی که زیرنظر رهبری هستند نظارت کنیم

هاشمی رفسنجانی اضافه کرد: البته از نظر من نباید این گونه باشد و در خبرگان هم گفتم که اگر بخواهیم وظیفه خود را به خوبی انجام بدهیم، همه کارهای کشور زیرنظر رهبری است و ما نباید از آنها غافل باشیم. رهبری قدرت مطلق کشور هستند، لذا ما باید لااقل نهادهایی را که زیرنظر رهبری هستند، و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود و اگر حسنی هم دارند، آن حسن را بزرگ و تشویق کنیم. این کار تا به حال می شد، اما قوانینی را که خودمان گذراندیم، محدود است. در آینده خبرگان دیگری می آید که باید ببینیم چه کار می کند.

در قانون اساسی، رهبری را از اول شورایی نوشتند

وی در رابطه با بحث انتخاب شورایی رهبری تصریح کرد: در قانون اساسی، رهبری را از اول شورایی نوشتند. وقتی که امام(ره) رحلت کردند و ما می خواستیم رهبری را انتخاب کنیم، قانون اساسی ما شورایی بود. آن موقع هنوز قانون اساسی را اصلاح نکرده بودیم.

هاشمی یادآور شد: خود امام جمله ای گفته بودند که سند شد. ایشان گفته بودند که شورایی خیلی جواب نمی دهد و من فکر می کنم که فرد بهتر و زود تر می تواند تصمیم بگیرد. این در حد صحبت بود و نه در دستور، چون اظهارنظری کرده بودند.

اعضای جامعه مدرسین قم آیت الله گلپایگانی را برای رهبری در نظر گرفته بودند

وی گفت: وقتی که بنا شد رهبر جدید انتخاب کنیم، شورا را درنظر گرفتیم و سه نفر را در نظر گرفتیم. یعنی آیات موسوی اردبیلی، مشکینی و خامنه ای را به عنوان شورا به جلسه پیشنهاد دادیم. منتها عده ای هم بودند که آیت الله گلپایگانی را در نظر گرفته بودند که اعضای جامعه مدرسین قم بودند.

آیت الله خامنه ای و من طرفدار رهبری شورایی بودیم

آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص برگزاری انتخابات خبرگان گفت: قانون خبرگان با خودش است؛ یعنی تنها نهادی است که قوانین خودش را خودش وضع می کند و هیچکس نمی تواند به او فرمان بدهد. این خواست خودشان بوده و از اول که آمدند، گفتند که چون در اینجا مسئله رهبری است و مهم است، نباید همه حرف های جلسات به صورت علنی گفته شود و محرمانه کردند

وی تصریح کرد: آن ها می گفتند باید فرد باشد، چون امام اجازه دادند که فرد باشد. بحثی شروع شد و در این بحث هر کسی صحبت کرد که اکثر وقت جلسه ما را گرفت و خود آیت الله خامنه ای طرفدار شورا و عضو پیشنهادی ما هم بودند. صحبت بسیار مستدلی در طرفداری از شورایی کردند و گفتند که باید شورایی باشد.

هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: بنا بود من هم صحبت کنم که نوبت نرسید و صحبت نکردم. نظر من هم شورایی بود.

بعد از صحبت رأی گیری کردیم که ۳۵ نفر به شورا و ۴۵ نفر به فرد دادند و فرد برنده شد. آنها آیت الله گلپایگانی را برای رهبری معرفی کردند و رأی گرفتیم که همان ۱۴ نفر رأی دادند و انتخاب نشد.

وی افزود: ما آن موقع آیت الله خامنه ای را پیشنهاد دادیم، ایشان پشت تریبون رفتند و گفتند: من فرد را قبول ندارم، چرا مرا نامزد می کنید؟ قبول نمی کنم. من گفتم: نظر ما هم همین بود. ولی رأی گیری کردیم و الان قانون شد و اگر شما نباشید، فرد دیگری باید بیاید. ایشان جواب مرا ندادند و رفتند در جایشان نشستند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: گفتیم که این سکوت را دلیل رضایت تلقی کنیم و برای ایشان رأی گرفتیم که رأی بالایی آوردند. بعداً که قانون اساسی را بازنگری کردیم، به جای شورا، فرد آوردیم. در همان جلسه به آیت الله خامنه ای گفتم: نظر من هم شورایی بود، ولی وقتی خبرگان اینگونه تصویب کرد، تسلیم هستیم. البته الان پشیمان نیستیم، چون شاید اگر در آن موقع و در آن شرایط کشور، شورایی می گذاشتیم، مشکلاتی پیش می آمد. بالاخره تشخیص خبرگان این بود.

هر چه پیکره خبرگان، تنوع بیشتری داشته باشد، اعتبار رهبری بالاتر می رود

آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: رهبری مال همه٬ و پدر کل جامعه، یعنی مسلمان، غیرمسلمان، چپ و راست است و باید مرجعی که ایشان را تعیین می کند، متعلق به همه باشد و هر چه پیکره خبرگان، تنوع بیشتری داشته باشد، اعتبار رهبری بالاتر می رود. به نظرم باید اینگونه باشد و ممکن است کسانی هم نظر دیگری داشته باشند و بخواهند کارهای دیگر بکنند.

عده ای گفتند تایید صلاحیت مجلس خبرگان را به مراجع بدهید

وی خاطر نشان کرد: البته خود خبرگان می تواند قوانین مربوط به انتخابات خود و ردّ صلاحیت ها و مرجعش را اصلاح کند. الان در خبرگان، نظرات و تصمیم ردّ و تأیید صلاحیت ها را به شورای نگهبان دادیم. البته آن موقع می خواستیم از خودمان بگذاریم که گفتند از خودتان نمی شود و باید کسی از بیرون باشد که بعضی ها گفتند مراجع را بگذاریم. گفتیم که مراجع اجباری ندارند حرف کسی را بپذیرند و قبول نمی کنند و نمی خواهند دخالت کنند.

او تصریح کرد: راه های مختلفی را رفتیم و ناچار به شورای نگهبان رسیدیم. آن موقع تقریباً همه شورای نگهبان را قبول داشتند. اوایل بود که رأی دادند تا شورای نگهبان باشد.

بعد از تایید شورای نگهبان از کسانی که در نظر دارم، حمایت می کنم

وی در پاسخ به سئوالی درباره احتمال حمایتش از لیست های انتخاباتی گفت: لیست نمی دهم. در هیچ انتخاباتی لیست ندادم. مگر زمانی که حزب داشتیم و حزب جمهوری لیست می داد و ما هم لیست می دادیم، چون ما جزو آن بودیم. الان لیست نمی دهیم. ولی از کسانی که نظر داریم، وقتی نامزد شدند و از فیلتر گذشتند، حمایت می کنیم.منبع : عصر ایران