تبیان، دستیار زندگی
روس ها به خلبان کشته شده هواپیمای سوخوی ساقط شده به دست نیروهای نظامی ترکیه ادای احترام کردند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ادای احترام به خلبان کشته شده روس (تصاویر)

روس ها به خلبان کشته شده هواپیمای سوخوی ساقط شده به دست نیروهای نظامی ترکیه ادای احترام کردند

بخش سیاست تبیان
ادای احترام به خلبان کشته شده روس

ادای احترام به خلبان کشته شده روس

ادای احترام به خلبان کشته شده روس

ادای احترام به خلبان کشته شده روس

ادای احترام به خلبان کشته شده روس

ادای احترام به خلبان کشته شده روس

ادای احترام به خلبان کشته شده روس


ادای احترام به خلبان کشته شده روس
ادای احترام به خلبان کشته شده روس

ادای احترام به خلبان کشته شده روس
ادای احترام به خلبان کشته شده روس
ادای احترام به خلبان کشته شده روس
ادای احترام به خلبان کشته شده روس
ادای احترام به خلبان کشته شده روس