تبیان، دستیار زندگی
سازمان ها و آژانس های روابط عمومی رشد کرده و تغییر می کنند اما همکاری هرگز به وجود نمی آید. برای ایجاد همکاری و دستیابی به موفقیت در این زمینه به صبر و زمان نیاز است .هرچه بیشتر افراد با یکدیگر همکاری داشته باشند، روابط کاری آنها مهمتر می شود. اختصاص صبر
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روش هایی برای کمک به آژانس های روابط عمومی

روابط عمومی

سازمان ها و آژانس های روابط عمومی رشد کرده و تغییر می کنند اما همکاری هرگز به وجود نمی آید. برای ایجاد همکاری و دستیابی به موفقیت در این زمینه به صبر و زمان نیاز است .هرچه بیشتر افراد با یکدیگر همکاری داشته باشند، روابط کاری آنها مهمتر می شود. اختصاص صبر و زمان برای ایجاد فرهنگ همکاری، منافعی را هم برای کارکنان و هم برای آژانس های روابط عمومی به همراه خواهد داشت.
تلاش های روابط عمومی در خلاء صورت نمی گیرد. در عوض، سازمان های برتر و شرکت های روابط عمومی، استراتژی های مشارکتی را به کار می بندند تا به ارایه کمپین های خلاق بپردازند و کارهایی انجام دهند که به جذب و حفظ مشتریان و مصرف کنندگان منجر شود. 
سازمان ها و آژانس های روابط عمومی رشد کرده و تغییر می کنند اما همکاری هرگز به وجود نمی آید. برای ایجاد همکاری و دستیابی به موفقیت در این زمینه به صبر و زمان نیاز است.
هرچه بیشتر افراد با یکدیگر همکاری داشته باشند، روابط کاری آنها مهمتر می شود. اختصاص صبر و زمان برای ایجاد فرهنگ همکاری، منافعی را هم برای کارکنان و هم برای آژانس های روابط عمومی به همراه خواهد داشت. در اینجا به سه مورد آن اشاره می کنیم:

1. دانش را که نوعی قدرت است تشویق می کند

شما در حال کار بر روی یک بیانیه مطبوعاتی و یا طرح بعدی روابط عمومی هستید: حتی ممکن است از چیزهایی که باید بدانید آگاه نباشید.
با ناخنک زدن به مغز همکاران خود، ایده هایی که شما هرگز تصور نمی کردید وجود داشته باشد آشکار خواهد شد. حتی اگر دانش شما در زمینه کسب و کار مشتری بسیار پهناور و وسیع باشد و یا برای همیشه مشغول کار بر روی یک پروژه باشید. همکاری با افراد هم طراز از واحدهای مختلف، پیشنهادها، ایده ها و مهارت های شوک آور، تعجب برانگیز و نگران کننده را آشکار خواهد کرد.
اگر شما فاقد مهارت های ارایه هستید و برای امتیازات مربوط در زمینه کسب و کار جدید مبارزه می کنید، همکاری به کشف فردی که بتواند ایده ها شما را به شکل واضح و نیرومند ارایه دهد کمک خواهد کرد.
مشتریان و آژانس های روابط عمومی آنها به شکل وسواسی در جستجوی روش هایی برای تمایز از رقبایشان هستند. همکاری با بخش های دیگر به شما برای دستیابی به این هدف کمک خواهد کرد.

2. رفاقت را ایجاد می کند

همکاری محیطی شاد را ترویج می کند و حس تعلق و همبستگی را ایجاد می کند. کارکنان احساس می کنند بخشی از یک خانواده بزرگ هستند اما یک خانواده با رفتارهای خیلی بهتر و موثرتر.
وقتی آژانس های روابط عمومی با از دست دادن کارمندان مقابله می کنند، آنها فهمیده اند که پرورش روحیه اجتماعی به واسطه همکاری مداوم بین مشاوران، می تواند میزان تغییر در تعداد کارمندان را کاهش دهد. همکاری همچنین باعث می شود نیروی کار برای درخواست کمک هماهنگ تر شوند.  
کارمندان می بینند که دیگران چگونه فکر کرده، عمل می کنند و مذاکره می نمایند. آنها درک بهتری از چگونگی عملکرد اعضاء به دست آورده و همچنین بینش جدیدتری نسبت به شخصیت همکاران و زندگی شخصی آنها کسب خواهند کرد. کسب دانش عمیق تر نسبت به دیگران اغلب به توسعه و بهبود مهارت های شما منجر می شود.

3. تیم شما را کارآمدتر خواهد ساخت

در روابط عمومی، توانایی مدیریت کارآمد میزان کاری که هر کارمند باید انجام دهد بسیار با ارزش است. همکاری به تیم ها اجازه می دهد تا کاری را سر موعد انجام دهند و پروژه ها را به شکلی کارآمد کامل کنند. کارها به طور مساوی تقسیم می شوند و از همه مهمتر به کارشناسانی اختصاص می یابد که آنها را به بهترین شکل انجام می دهند. افراد با مهارت های واقعی برای انجام وظایف دشوار، زمان بسیار کمتری برای آنها سپری خواهند کرد. همکاری به هر فردی کمک می کند تا به شکلی موثرتر بر روی پروژه های بزرگ مانند یک رویداد رسانه ای یا یک کسب و کار جدید کار کنند. به جای سه یا چهار مشاور که هفته ها یا ماه ها به انجام پژوهش، استراتژی و کاربست آنها مشغول باشند، هر عضو یک تیم بزرگ تر ممکن است بخش کوچکی را بر عهده بگیرد و یک وظیفه را به طور کامل در هفته کامل می کند.
شرکت های بزرگ و آژانس ها ارزش ایجاد همکاری بین کارکنان را تشخیص می دهند. مبادله مداوم ایده ها و پیشنهادها بین کارمندان دور، بخش های طبقات جداگانه و واحدهای کسب و کار در قاره های مختلف می تواند به عنوان معجزه برای فرایند کسب و کار و بهره وری تلقی شود.

تنظیم: هومن بهلولی