تبیان، دستیار زندگی
هر جایی که بنگریم حتی آشپزخانه اتفاقات علمی و هیجان انگیزی برای کودک رخ می دهد که می توان بسادگی از کنار آن نگذشت و با یک دید آموزش و آزمایش بدان نگریست. اکثر آزمایشات کلاسیک از مواد ساده و پایه ی آشپزخانه استفاده می کنند که می توانند منبع بسیار خوبی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش علمی رشد کاهو در آشپزخانه

کاهو

هر جایی که بنگریم حتی آشپزخانه اتفاقات علمی و هیجان انگیزی برای کودک رخ می دهد که می توان بسادگی از کنار آن نگذشت و با یک دید آموزش و آزمایش بدان نگریست. اکثر آزمایشات کلاسیک از مواد ساده و پایه ی آشپزخانه استفاده می کنند که می توانند منبع بسیار خوبی برای آموزش به کودکان در خانه باشند. اجازه دهیم با این آزمایشات ذهن خلاق کودک آزادانه به دنبال کشف واقعیات در دنیای پیرامون برود.

آنچه نیاز داریم:

ساقه کاهوی مصرفی
لیوان

روش کار:

برگ های کاهو را به آرامی جدا کرده یا به وسیله کارد به طوریکه به ساقه آسیبی وارد نشود ببرید. سپس انتهای ساقه را در لیوان آب قرار دهید و مانند قلمه زدن گیاهان مرتب آب لیوان را چک کنید تا ریشه ها ظاهر شوند. پس از مدتی کاهوی شما برگ های تازه خواهد داد و رشد خواهد کرد.
به ریشه ها توجه کنید که از انتهای ساقه رشد کرده اند.

آموزش علمی رشد کاهو در آشپزخانه

در این آزمایش ساده می خواهید روش رشد دادن یک کاهوی جدید از انتهای ساقه ی کاهوی مصرفی را با کودک خود بررسی کنیم. ریشه های به وجود آمده و در حال رشد در آب با ریشه هایی که خاک به وجود می آیند متفاوت هستند زیرا آب تمامی مواد مغذی مورد نیاز ریشه ها را تامین نمی کند بنابراین مدل رشد نیز متفاوت است. با این وجود پرورش دادن کاهو در آشپزخانه برای کودک آزمایشی بسیار مهیج می باشد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه و تنظیم: نسرین صادقی