تبیان، دستیار زندگی
با تعریف آن در آزمایش گذشته آشنا شده اید. اگر اسید چربی پیوند 2 گانه ای در زنجیر ه ی ئیدرو کربنه خود داشت به آن غیر اشباع و اگر نداشت به آن اشباع گویند. هر چه درجه ی اشباعیت کمتر باشد و طول زنجیره ی ئیدروکربنه ی اسید چرب کوتاه تر باشد، آن اسید چرب مایه خ
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شناسایی لیپید ها

شناسایی لیپید ها

اسید چرب

با تعریف اسید چرب در مطالب گذشته آشنا شده اید. اگر اسید چربی پیوند 2 گانه ای در زنجیر ه ی ئیدرو کربنه خود داشت به آن غیر اشباع و اگر نداشت به آن اشباع گویند.
هر چه درجه ی اشباعیت کمتر باشد و طول زنجیره ی ئیدروکربنه اسید چرب کوتاه تر باشد، آن اسید چرب مایه خواهد بود .

سوال:

1) رابطه ی میان مایع بودن و

الف) تعداد پیوند های 2 گانه
ب) طول زنجیره اسید چرب را بیان کنید

2) نقش کلسترول در سیالیت غشاء را بیان کنید، آن را کم می کند یا زیاد ؟
3) اگر 1 باکتری را به محیط سردی ببریم،  ترکیبات و اسید چرب های غشاء برای تغییر سیاسیت غشاء خود تغییر می دهد، کدام اسید چرب ها را زیاد می کند (اشباع / غیر اشباع ) چرا؟

1) به ترکیب اضافی اسیدهای چرب اشباع نشده باید:

چند قطره روغن زیتون را در 2ml  کلروفرم حل کنید. چند قطره محلول الکولی کلرور مرکریک و چند قطره محلول الکلی ید رقیق اضاف نمائید. رنگ قهوه ای ید از بین می رود. (ci2 hg نقش کاتالیزور را دارد). در این آزمایش روغن زیتون که تقریباً از تری اولئین خالص تشکیل شده است به علت این که دارای بند های مضاعف می باشد قادر به جذب ید بوده با جسم اخیر ترکیب اضافی می دهد. بدین دلیل رنگ ید از بین می رود. قطره قطره ید اضافه نموده و تعداد قطرات را بشمارید تا زمانی که رنگ ید در محیط باقی بماند.

Ch3(ch2)7-c-c-(ch2)7cooh---------------------- ید + اسید اولئیک

آزمایش را با همان مقدار اسید پالمیتیک تکرار کنید و تعداد قطرات را به دست آوردید و با روغن زیتون مقایسه نمائید. سپس آزمایش را با همان مقدار پیه هم تکرار کنید و با هم مقایسه نمائید.

2) اکسداسیون اسید های چرب اشباع نشده به وسیله پر منگنات پتاسیم:

چند قطره روغن زیتون را چند میلی لیتر محلول کربنات سدیم حل کنید. سپس چند قطر محلول رقیق پر منگنات پتاسیم بدان بیفزایید. رنگ پر منگنات از بین می رود .( کربنات سدیم با ایجاد PH  قلیایی موجب حل شدن در فاز آب می شود).
تغییر رنگ یافتن پر منگنات به علت اکسیداسیون چربی ایی اشباع نشده است که در محل بند های مضاعف چربی ها و اسید های چرب انجام می گیرد.

شناسایی لیپید ها 2

3) تشخیص اسید های چرب اشباع شده از اسید های اشباع نشده

چند قطره اسید اولئیک با روغن زیتون را در لوله آزمایش بریزید و یک یا دو قطره محلول اسید اسمیک 2% بدان بیفزایید. رنگ سیاهی ایجاد می شود. اگر این آزمایش را با اسید پالمیتیک خالص تکرار کنید نتیجه منفی خواهد شد. اسی اسمیک چربی های اشباع نشده را در محل بند مضاعف اکسیده می کند و استرهای اسید اسمیک که سیاه رنگ می باشند تشکیل می شود.

4) شناسایی گلیسرول در ترکیب بلگلیسیرید:

در لوله آزمایش کاملاً خشکی یک تا دو قطره روغن زیتون بریزید و سپس قدری پودر بی سلفات پتاسیم بدان بیفزایید و مخلوط را روی شعله حرارت دهید. ابتدا بی سولفات پتاسیم در 200 درجه حرارت ذوب می شود و سپس در اثر حرارت روغن زیتون تجربه می شود و گلیسرول تبدیل به آلدئیدی به نام آکرولئین می شود. بخارات سفید آکرولئین که از لوله متصاعد می شود دارای بوی مشخصی می باشد و باعث تحریک دستگاه تنفسی می گردد.

مرکز یادگیری سایت تبیان، تنظیم: نیلوفر یاقوتی