تبیان، دستیار زندگی

زیست شناسی سلولی

یکی از مفاهیم کلی و اساسی زیست شناسی نظریه سلولی است که بر مبنای آن همه موجودات زنده (جانوران، گیاهان و تک سلولی ها) از سلول و فرآورده های فعالیت سلول ها ، تشکیل شده اند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
زیست شناسی سلولی
(Cellular biology)
زیست شناسی سلولی

 

در سال های اخیر با ابداع روز افرون روش ها و فنون جدید مطالعه سلول ها، زیست شناسی سلولی پیشرفت های شایان توجهی داشته است. با به کار بردن ابزارهای نوری و الکترونی دقیق در زمینه های مختلف سلولی و نیز با استفاده از مواد رادیواکتیو و ایزوتوپ های مختلف، مجهولات متعددی  از اعمال پیچیده حیاتی سلول ها برای بشر روشن شده است.توجه به شکل، ساختمان و رفتار پرندگان، ماهیها، پستانداران و .... راهگشای ابداع ماشینهای پیچیده ای چون هواپیما، کامپیوتر و نطایر آن بوده است.


یکی از مفاهیم کلی و اساسی زیست شناسی نظریه سلولی است که بر مبنای آن همه موجودات زنده (جانوران، گیاهان و تک سلولی ها) از سلول و فرآورده های فعالیت سلول ها، تشکیل شده اند. این نظریه با پژوهش های متعدد که در ابتدای قرن 19 توسط پژوهشگرانی مانند میربل، اوکن، لامارک، دوتروشه، تورپن انجام شد، شکل گرفت و در نهایت منجر به مطالعات شلاین و شوان گردید که نظریه سلولی را به صورت مشخص ارائه کردند.

 نظریه سلولی تاثیر زیادی بر همه زمینه های تحقیقاتی زیستی داشته است، به طوری که بلافاصله پس از طرح آن، مشخص شده که هر سلول از تقسیم سلولی قبل از خود به وجود می آید.

مرکز یادگیری سایت تبیان، تنظیم: نیلوفر یاقوتی