تبیان، دستیار زندگی
خون یک بافت همبند اختصاصی است و حجم آن حدود 5.5 لیتر در انسان است و از مایع و انواع سلول هایی تشکیل یافته اسن که با حرکتی منظم و یک طرفه در یک سیستم گردشی بسته جریان می یابد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سلول های خونی و مشاهده فاگوستیوز  

سلول های خونی و مشاهده فاگوستیوز

خون یک بافت همبند اختصاصی است و حجم آن حدود 5.5 لیتر در انسان است و از مایع و انواع سلول هایی تشکیل یافته اسن که با حرکتی منظم و یک طرفه در یک سیستم گردشی بسته جریان می یابد.خون اساسا بر اثر انقباضات منظم قلب جلو رانده می شود و از دو بخش ساخته شده است: اجزای دارای شکی یا سلول های خونی و پلاسما، مایعی که در آن اجزا دارای شکل شناورند. اجزا دارای شکل عبارتند از : اریتروسیت ها (ERYTHROCYTE) (سلول های قرمز خون) (تقریبا 6 میلیون در میلی لیتر) پلاکت ها (300000) و لوکوسیت ها (Leukocyte)(سلول های سفید خون) (6000-10000 میلی لیتر)


خونی که جمع آوری شده و با فزودن مواد ضد لخته (مثل سیترات و هپارین) از لخته شدن آن محافظت شود، وقتی سانترفیوژ شود به 3 لایه تقسیم می شود که نشان دهنده نا همگونی آن است.


لایه های حاوی مواد زیر می باشند:

1) مایع زرد رنگ، شفاف و نسبتا چسبانکی که بعد از سانترفیوژ کردن کل خون در بالا قرار می گیرد
2) یایه ای به رنگ سفید یا خاکستری که buffy coat  نامیده می شود
3) لایه پایینی که قرمز رنگ است.
در واقع بین لایه های 2و1، لایه ای دیگر نیز وجود دارد که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود.
ابتدا یک لوله آزمایش را مدرج کنید.(با خط کش، روی آن اعداد 1 تا 10 را بنویسید به گونه ای که در بالاترین شماره 2-3 از لبه فاصله داشته باشد تا هنگام سانترفیوژ مشکلی پیش نیاید.) سپس خون هپارینه ای که در اختیار شماست را به گونه ای در آن بریزید که همسطح بالاترین درجه باشد.
لوله را در سانترفیوژ به مدت 5 دقیقه قرار دهید.
بعد از 5 دقیقه لوله را بیرون آورده و در صد هر یک را از لایه ها را بدست آورید.

سوال:

هر یک از لایه ها، حاوی کدامیک از اجزای خون می باشد؟ و چند درصد حجم خون را تشکیل می دهد؟
نکته:
هماتکریت (Hematocrit) مقدار تقریبی حجم گلبول قرمز متراکم در واحد حجم خون است. که شما آن را بدست آوردید

مشاهده سلول های خونی در محیط های با غلظت های مختلف

در لوله آزمایش  تا  مطابق ستون های  و 3 جدول ضمیمه، مقادیر مشخص شده از محلول کلرید سدیم و آب مقطر بریزید . یک قطره خون به کمک قطره چکان بطوریکسان در همه لوله های سدیم را در هر لوله آزمایش محاسبه کرده و در ستون چهارم جدول یادداشت کنید.


با توجه به اطلاعات ریز مشخص کنید که کدامیک از محلول ها ایزوتونیک است و نتیجه را در ستون پنجم بنویسید.
وزن مولکولی کلرید سدیم=58.5 = 0.93 اسملاریته گلبول قرممز = 0.29 اسمول راهنمایی: حساب کنید که برای اینکه محلول ایزوتونیک داشته باشیم، باید چند گرم در لیتر،کلرید سدیم حل کنیم. لوله های ازمایش را بدقت نگاه کنید و مشاهدات خود را در مورد رنگ محلول ها (شفاف، کدر) در ستون ششم یادداشت کنید.


صحت مشاهدات و پیش بینی خود را با تهیه اسلاید از نمونه محلول های مختلف به کمک میکروسکوپ و پیش بینی خود را با تهیه اسلاید از نمونه محلول های مختلف ب کمک میکروسکوپ تحقیق نمایید و نظر نهایی خود را در مورد همولیز، چروکیدگی (shrinkage) و تورم(swelling) گلبول ها در ستون هفتم یادداشت نمایید.
محلول های لوله های آزمایش را در دور متوسط به مدت 5 دقیقه سانتریوفوژ کنید و سپس رسوب حاصله را با هم مقایسه کنید.

ستون 1ستون 2ستون ٣ستون ٤ستون ٥ستون ٦ستون ٧ستون ٨
شماره لوله آزمایشحجم محلول ٢% کلرید سدیمحجم آب مقطرغلظت محلول کلرید سدیمپیش بینی نتیجه آزمایشمشاهدهمشاهده با میکروسکوپملاحظات
10.25 میلی لیتر4.75 میلی لیتر
21 میلی لیتر4 میلی لیتر
32.25 میلی لیتر2.75 میلی لیتر
45 میلی لیتر0 میلی لیتر
5ماده مجهول-

مشاهده فاگوسیتوز

چند قطره از آب راکدی که در اختیار شما می باشد را روی مقداری خون هپارینه (4:1 آب راکد به خون) که به تازگی تهیه شده(خون باید تازه باشد چون گلبول های سفید زود از بین می روند) ریخته و به مدت 8 دقیقه در دمای 37 درجه قرار دهید (انکوباتور) سپس یک قطره از خون را روی سطح لام پخش کرده و آن را با میکروسکوپ مشاهده نمایید.


نحوه پخش کردن را در زیر می بینید.

سلول های خونی و مشاهده فاگوستیوز
اگر احساس کردید تراکم زیاد گلبول های قرمز، مانع مشاهده فاگوسیتوز می شود مراحل زیر را طی کنید:
لام خود را با محلول متانول تثبیت نمایید(لام را به مدت 1 دقیقه در محلول متانول خالص قرار دهید و سپس لام را بیرون آورده و منتظر بمانید تا لام به طور طبیعی !! خشک شود (فوت نکنید). چنذ قطره از محلول گیمسا را روی لام انداخته و 4-5 دقیقه صبر کنید سپس به آرامی، از بالا،روی لام خود آب بریزید تا رنگ شسته شود و در آبی که ازلام خارج می شود ، رنگ دیده نشود. لامل را روی لام قرار داده و لام را زیر میکروسکوپ مشاهده کنید.

سوال:

کدام سلول ها فاگوسیتوز انجام می دهند؟
نقش متانول چیست؟

مرکز یادگیری سایت تبیان، تنظیم: نیلوفر یاقوتی