تبیان، دستیار زندگی
شهید احمد قندچی، شهید مصطفی بزرگ نیا، شهید آذر شریعت رضوی سه شهیدی که بنیان گذار روزی برای دانشجویان بودند تا در آن روز آزادی خواهی و استکبارستیزی را باهم فریاد بزنند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سه قطره خون

شهید احمد قندچی، شهید مصطفی بزرگ نیا، شهید آذر شریعت رضوی سه شهیدی که بنیان گذار روزی برای دانشجویان بودند تا در آن روز آزادی خواهی و استکبارستیزی را باهم فریاد بزنند.

سامیه امینی- بخش فرهنگ پایداری تبیان
سه قطره خون

بهاره ذبیحی، نویسند وبلاگ شهادت ۱۶ آذر به آدرس اینترنتی «http://shahadat16azar.blogfa.com/» است که معرفی و ارتباطی از خود با این شهدا در پروفایلش نداده است. وی در معرفی وبلاگ هم تنها سخنی از رهبر انقلاب به شرح زیر آورده است:
«باید راه شهدا را که راه دین و فداکاری برای اسلام و سربازی برای انقلاب و تقویت نظام اسلامی بود، دنبال کنید. بازماندگان شهدا، باید احترام به اسلام و استحکام بخشیدن به نظام و سربازی انقلاب را، بیشتر از بقیه مردم شعار خود قرار بدهند و در این راه حرکت کنند. سید علی خامنه ای»
وی همچنین این شهدا را از زبان دکتر شریعتی «سه قطره خون» توصیف کرده و می نویسد:16 آذر، روزی که به نام دانشجو مزین شده است و هرسال در این روز ما یاد و خاطره سه دانشجوی آزاده را که نخواستند در برابر جور زمانه سر خم کنند و در این راه، دانشگاه را به خون خود آراستند، گرامی می داریم.

آن ها هرگز نمی روند، همیشه خواهند ماند، آن ها «شهید»ند. این «سه قطره خون» که بر چهره دانشگاه ما، همچنان تازه و گرم است

آری نام احمد قندچی، آذر شریعت رضوی و مصطفی بزرگ نیا برای همیشه بر تارک تاریخ دانشگاه نگاشته شده است. در اینجا شایسته است به دست نوشته معلم فقید دکتر علی شریعتی اشاره کنیم که در یادبود این یاران دبستانی می گوید:«اگر اجباری که به زنده ماندن دارم نبود، خود را در برابر دانشگاه آتش می زدم، همان جایی که بیست ودو سال پیش، «آذر» مان، در آتش بیداد سوخت، او را در پیش پای «نیکسون» قربانی کردند...! این «سه یار دبستانی» که هنوز مدرسه را ترک نگفته اند، هنوز از تحصیلشان فراغت نیافته اند، نخواستند - همچون دیگران- کوپن نانی بگیرند و از پشت میز دانشگاه، به پشت پاچال بازار بروند و سر در آخور خویش فروبرند. از آن سال، چندین دوره آمدند و کارشان را تمام کردند و رفتند، اما این سه تن ماندند تا هر که را می آید، بیاموزند، هر که را می رود، سفارش کنند. آن ها هرگز نمی روند، همیشه خواهند ماند، آن ها «شهید»ند. این «سه قطره خون» که بر چهره دانشگاه ما، همچنان تازه و گرم است...»

سه قطره خون

ذبیحی اولین عنوان مطالب خود را «حادثه 16 آذر» ذکر کرده و به روایت آن روز می پردازد و در ادامه به روایت تصویری 16 آذر می پردازد و در ادامه می آورد: «شعر در وصف شهیدان»، «عکس و اسامی شهدای 16 آذر»، «آخرین نوشته یکی از شهدای فکه»، «عاشقان»، «به بهانه سیزده آبان»، «مصاحبه با برادر شهید مصطفی بزرگ نیا (شهید ۱۶ آذر)»، وی در انتها با عکسی از مزار شهدا با عنوان «مزار سه شهید روز ۱۶ آذر» و پرداخته و آخرین مطلبش تاکنون را به «مصاحبه با دکتر رحیم عابدی، معاون رئیس دانشکده فنی در سال 1332» اختصاص داده است.