تبیان، دستیار زندگی
کتاب «دروس معرفت نفس» نوشته علامه حسن حسن زاده آملی برای نخستین بار با تجمیع سه دفتر در یک کتاب به همراه مقدمه ای تازه و دروس جدید علامه از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گفتار علامه حسن زاده آملی در یک کتاب

کتاب «دروس معرفت نفس» نوشته علامه حسن حسن زاده آملی برای نخستین بار با تجمیع سه دفتر در یک کتاب به همراه مقدمه ای تازه و دروس جدید علامه از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.

بخش کتاب و کتابخوانی تبیان
دروس معرفت نفس

متن این کتاب پیش از این به صورت مجزا و در قالب دروس سه گانه علامه منتشر شده بود و این کتاب نخستین اثری است که این دروس را به صورت تجمیع شده ارائه کرده است.
علامه حسن زاده آملی در مقدمه این کتاب آورده اند: «دورس معرفت نفس حاوی بیش از یکصد و پنجاه درس است که سالیانی برای عزیزانی طالب کمال تحریر و در محضر انس و قدس آنان تقریر و تدریس می شد و اینک قلم تقدیر  رقم زد که آن پرده نشین شاهد هرجایی شود. این صد و پنجاه درس در سیر مراحل ابتدایی معرفت نفس است.»

موضوع زمینه خیر و شر هستی، مفارق بودن نفس و قوا و تجلیات آنها، حدوث جسمانی نفس، بقای روحانی آن، کیفیت سیر آدمی در مرااب و مدارج روحانی، علم و وعاء آن در آدمی، نحوه تدبیر نفس در بدن و احوال نفس در حیات پس از مرگ از مهمترین موضوعات مطرح شده در این کتاب است

در بخش دیگری از این مقدمه آمده است: «انسان بزرگترین جدول بحر وجود و جامع ترین دفتر غیب و شهود و کاملترین مظهر واجب الوجود است. این جدول اگر درست تصفیه و لای روبی شود مجرای آب حیات و مجلای ذات و صفات می گردد. این دفتر شایستگی لوح محفوظ شدن کلمات نوریه شجون حقائق اسما و شئون رقائق ظلیه آنها را داراست.»
دروس معرفت نفس شامل ۱۵۰ درس گفتار در شناخت گوهر آدمی است. سخن نخست این کتاب با موضوع شناخت موجود و وجود شروع شده و در ادامه موضوع واقعیت داشتن یا نداشتن مشهودات خارجی؛ غایت داشتن و نداشتن هستی و حرکت جوهری و تکامل ذاتی مطرح می شود.
موضوع زمینه خیر و شر هستی، مفارق بودن نفس و قوا و تجلیات آنها، حدوث جسمانی نفس، بقای روحانی آن، کیفیت سیر آدمی در مرااب و مدارج روحانی، علم و وعاء آن در آدمی، نحوه تدبیر نفس در بدن و احوال نفس در حیات پس از مرگ از مهمترین موضوعات مطرح شده در این کتاب است.
لازم به یادآوری است علامه حسن زاده آملی تدریس دروس این کتاب را از سال ۱۳۵۳ در شهر قم شروع کرده و کتاب جامع آن را انتشارات علمی و فرهنگی به تازگی در شمارگان هزار نسخه و قیمت ۲۲ هزار تومان به چاپ رسانده است.


منبع: مهر