تبیان، دستیار زندگی
اگر شخصِ میرزا تقی خان امیرکبیر نیز امروز در قید حیات بود به یقیین این پیشنهادهای ما را برای موجبات طرب و حال در دانشگاه ها به گوشِ جان میسپرد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موجباتِ طرب و حال در دانشگاه ها

اگر شخصِ میرزا تقی خان امیرکبیر نیز امروز در قید حیات بود به یقین این پیشنهادهای ما را برای موجبات طرب و حال در دانشگاه ها به گوشِ جان میسپرد.

الناز السادات میراعلایی-بخش اجتماعی تبیان
دانشگاه

روزی که خدا بیامرز میرزا تقی خان_ جانِ امیرکبیر،دارالفنون را تاسیس کرد؛ به  همه چیز فکر کرده بود جز فراهم کردنِ موجبات شادی و طَرب دانشجویی. البته که هدف نگارنده از آوردن واژه ی ضاله ی طَرَب در اینجا؛ درک صحیح میرزا  تقی خان از عشق و حال امروزی است و لاغیر.
بله... عرض میکردم که میرزا تقی خان امیرکبیر در این خصوص اهمال ورزید و طی سال ها همین جور دارالفنون های پولی و غیر پولی تاسیس شد و تا امروز نیز همگان از این مسئله ی خطیر چشم پوشیدند. اما از آنجا که نگارنده در طول عمر مفید خود  همواره دغدغه ی طَرَب قشر دانشجو را در ذهن پرورانده؛ در این مطلب که مصادف  شده با شانزدهم آذر ماه و روز دانشجو نتیجه ی تحقیقات بیست و اَندی ساله ی خود را  در اختیار رئیسان و معاونان محترمِ دانشگاه های سراسرِ کشور قرار میدهم به این امید  که به زودی زود شاهد فراهم آمدن موجبات طرب و حال در دانشگاه هایمان باشیم؛ که  اگر شخصِ میرزا تقی خان امیرکبیر نیز امروز در قید حیات بود به یقیین این پیشنهادها را گوش جان میسپرد.
- مهم ترین نکته که نباید از آن غافل شد طرب انگیز بودن محیط دانشگاه است. دانشجو علاقه مند است ضمن تحصیل علم به تحصیلِ شکم نیز بپردازد, در کنار آن اگر قُل قُلی باشد و دسترسی به چای و خرما نیز آسان باشد که چه بهتر. لذا از مسئولین خواهشمندیم قبل از تاسیس ساختمان دانشگاه, دسترسی محلی آن به سفره خانه ها را نیز درنظر بگیرند.
- طرب انگیز بودن کلاس درس هم از آن مواردی است که تاثیر چشم گیر در پیشرفت تحصیلی دانشجو داشته به طوری که استادان محترم در صورت رعایت آن نه تنها نیازی به حضور و غیاب ندارند بلکه هر جلسه دانشجویان زیادی از سر و کول کلاسشان بالا  میروند.

گِیم و دیگر هیچ!

هر جلسه پیش از شروع کلاس یا در فواصل هر بار به مدت یک ربع گِیم تایم یا همان تایمِ بازی در نظر گرفته شود و استاد و دانشجویان به صورت دسته جمعی کِلَش آف  کِلَنز یا کَندی کراش بازی کنند.
تصور کنید با انجام چنین کار طرب انگیزی آمادگی ذهنی دانشجو برای دریافت مطالب درسی تا چه حد افزایش میابد!

طرب انگیز بودنِ سلف را فراموش نکنید!

سالن های غذاخوری به علت ارتباط مستقیمشان با شکمِ دانشجو از درجه اهمیت بالایی در جلب رضایت وی برخوردارند.
از آن جایی که در کشوری اسلامی زندگی میکنیم تنها راه ممکن برای طرب انگیز کردن فضای سلف ها استفاده از زعفران در غذاها است. بیشتر از این هم اصرار نکنید!

پرداخت حقِ تحصیل و تکریم دانشجو

برای ایجاد تنوع و شور و نشاط همگانی میان دانشجو ها و خانواده هایشان؛ دانشگاه بایدهر ترم به ازای تعداد واحدی که دانشجو برمیدارد به وی شهریه ی ثابت و متغیر پرداخت نماید. درستش هم از ابتدا همین بوده حال آنکه چرا دانشجو باید برای درس خواندن و تحمل چنین مشقتی شهریه هم پرداخت کند مسئله ای مبهم است.
حتی اگر دلایل نگارنده در این خصوص توجیه منطقی نداشته باشد؛ فقط به این دلیل که  پول اساسا چیز طرب انگیزی است آن را حق مسلم دانشجو میداند.
نکات دیگری نیز در جهت ایجاد فضایی شاد و خواستنی در دانشگاه ها وجود دارد که بیش از این از توان دانشگاه های داخلی خارج است. به همین دلیل به دانشجویان محترم توصیه میشود توقعات خود را تا حد امکان پایین آورده به همین ها قناعت کنند.
در غیر این صورت گزینه های انتخابی دیگری وجود دارد که خودتان در جریانید.زیاده عرضی نیست.
باقی بقایتان..