تبیان، دستیار زندگی
بوها و بچه بوها در این جهان زیادند رنگ و صدا ندارند شکل نسیم و بادند ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سرزمین بوها
سرزمین بوها

سرزمین بوها

بوها و بچه بوها
در این جهان زیادند
رنگ و صدا ندارند
شکل نسیم و بادند

سرزمین بوها

گاهی خوشند بوها
در سیب و پرتقال اند
گاهی بدند و ناخوش
در سطل آشغال اند

سرزمین بوها

بو را نمی توانی
توی هوا ببینی
اما پُراند از آن ها
سوراخ های بینی

منبع: ماهنامه رشد نوآموز
تنظیم: فهیمه امرالله

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.