تبیان، دستیار زندگی
مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی گفت: عدم داشتن نگاه ابزاری به روابط عمومی ها، یکی از ضروریات در تحقق اهداف فعالیت های این بخش است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ضرورت عدم داشتن نگاه ابزاری به روابط عمومی ها

روابط عمومی

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی گفت: عدم داشتن نگاه ابزاری به روابط عمومی ها، یکی از ضروریات در تحقق اهداف فعالیت های این بخش است.
به گزارش  کاوشگران روابط عمومی به نقل از  شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قلیچی در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی شهرستان فاروج،برنداشتن نگاه ابزاری به روابط عمومی ها وارتقاء جایگاه روابط عمومی ها در ادارات، تاکید کرد واظهار داشت :
وی افزود: عصاره رفتار وکردار یک سازمان روابط عمومی است لذا کارشناسان روابط عمومی باید توجه ویژه ای به، تکریم ارباب رجوع، مخاطب محوری ودرک صحیح از جامعه مخاطبان  وخواسته های آنان داشته باشند.
وی اظهار داشت: نقدپذیری جزو ذات اعتدال وعقلانیت درروابط عمومی با هدف اصلاح عملکرد از طریق مدیریت همراه با تدبیراست.
مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی،همچنین باتاکیدبر حضور در سپهرارتباطی نوین، خواستارهمه جانبه نگری، ارتقاء جایگاه روابط عمومی درادارات، وبسترسازی  برکیفیت بخشی وپاسخگویی مناسب با هدف کسب اعتماد به ادارات شد.
امان اله خدمتگزار، فرماندار شهرستان نیز،نیروی انسانی کارآمد را سرمایه اصلی درهرجامعه برشمرد وضمن تاکیدبر ضرورت همکاری بین بخشی وشفاف سازی اطلاعات ،خواستار توجه بیشتر کارشناسان روابط عمومی به تکریم ارباب رجوع، داشتن گفتارصادقانه بامردم و معرفی ظرفیت های شهرستان شد.
بعداز برگزاری انتخابات، اعضای  شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان معرفی شدند.

تنظیم: هومن بهلولی