تبیان، دستیار زندگی
در سایت YCC محیطی فراهم شده است تا جوانان پیرامون مشکلات جهانی بحث کنند، علت ها را پیدا کنند و راه حل برای رفع مشکلات بیابند. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زهرا انصاری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همایش مجازی انرژی شهروندان جهانی

YOUNG CITIZENS CONFERENCES ON ENERGY

همایش مجازی انرژی شهروندان جهانی

همایش مجازی انرژی شهروندان جهانی به بیان دیدگاه و آگاهی جوانان از وضعیت نگران کننده انرژی در جهان می پردازد. در این سایت محیطی فراهم شده است تا جوانان پیرامون مشکلات جهانی بحث کنند، علت ها را پیدا کنند و راه حل برای رفع مشکلات بیابند.


این سایت توسط ( MILSET International Movement for Leisure Activities in Science and Technology ) برنامه ریزی شده است.


رویداد های جهانی باعث نگرانی هایی در مورد جوانان و شرایط زندگی آن ها در آینده  شده است. تشویق آن ها به مشارکت در بحث های جهانی می تواند آگاهی و عملکردشان را تغییر دهد.
قطعا فکر روشن جوانان سهم مهمی در عملکرد جهانی نسبت به مشکلات خواهد داشت. هدف اولیه این است که جوانان با مشاهده سپس  پیدا کردن علت به راه حل و عملی کردن آن برسند.

همایش مجازی انرژی شهروندان جهانی

اهداف :

  • ایجاد فضایی که در آن جوانان بتواند بدون نگرانی مورد موضوعات مهم صحبت کنند.
  • درگیر شدن در بحث های مربوط به آینده
  • احساس مسئولیت در مورد مشکلات جهانی
  • آگاهی از فعالیت های نگران کننده جهانی
  • آگاهی  و ارسال نتایج برای دولت ها


هر سال بر اساس آن چه سازمان ملل نام گذاری کرده است موضوعی انتخاب می شود. معمولا فعالیت هایی به صورت کارگاه در سایت گذاشته می شود. همچنین راهنمایی هایی در مورد چگونگی برگزاری کارگاه و موضوع های مربوط به مقطع های مختلف مدرسه وجود دارد.


این سایت برای جوانان تا زیر سن 30 سال طراحی شده است.


موضوعی که برای امسال در نظر گرفته شده است بر اساس نام گذاری سازمان ملل متحد به عنوان "سال بین المللی انرژی نور و فن آوری های مبتنی بر نور " انتخاب شده است. همچنین تاکیدی بر نقش کلیدی این منبع انرژی پاک دارد.

فعالیت چگونه است؟

فعالیت ها بر سه محور مشاهده، علت یابی و عملکرد قرار دارند.
گروه های دانش آموزی و یا جوانان در سازمان های مختلف می توانند کارگاهی برای این فعالیت در سه مرحله برگزار کنند.

مشاهده:

شرکت کنندگان در مورد موضوع بحث می کنند و مشاهدات و تجربه های خود را مطرح می کنند، چه تأثیرات مثبت و منفی در آن می بینند؟ آیا از وضعیت کشورهای دیگر اطلاع دارند؟

علت یابی:

از طریق بارش فکری بحث روی مشاهدات و علت های آن صورت می گیرد و این که بیشترین تأثیر مثبت و منفی چه عاملی است؟

عملکرد:

تصمیم گیری و انجام فعالیتی برای از بین بردن مشکل و همچنین مشخص کردن مسئول یا سازمان فعالیت مورد نظر.
پس از اتمام نتایج در سایت upload  می شود و مشخصات در سایت ثبت می شود. مشارکت در این سایت رایگان است و محدودیتی برای آن وجود ندارد.
در ایران مجتمع آموزشی شهید مهدوی تهران در این فعالیت مشارکت دارد.


آدرس:  http://ycc.milset.org/

مطالب مرتبط:
سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی
 

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه:زهرا انصاری

تنظیم:مرجان سلیمانیان