تبیان، دستیار زندگی
کرمِ کوچولو داشت توی کاهو لانه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کرم کوچولو
کرم کوچولو

کرم کوچولو

کرمِ کوچولو داشت
توی کاهو لانه

کرم کوچولو
کرد بیرون او را
مادرم از خانه

کرم کوچولو
او دَمِ در مانده
زیر باران و باد

کرم کوچولو

خانه اش را کرده
مادرِ من سالاد

منبع: ماهنامه رشد نوآموز
تنظیم: فهیمه امرالله

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.