تبیان، دستیار زندگی
در این درس دو نوع از انواع مهم متشابهات در قرآن را معرفی می كنیم. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انواع آیات متشابه در قرآن(3)
انواع آیات متشابه در قرآن (3)

در این درس دو نوع از انواع مهم متشابهات در قرآن را معرفی می كنیم. به جهت كاربرد نسبتا گسترده و احتمال اشتباه در این انواع، دقت در آن ها ضروری است.


5- متشابهات دارای اختلاف در عبارات:
در این نوع ممكن است كلماتی از دو عبارت، مختلف یا برخی از كلمات پس و پیش باشند به طوری كه اصل عبارت یكسان باشد؛ نظیر:

 • لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون واقعه: 65
 • لو نشاء لجعلناه اجاجاً فلولا تشكرون واقعه: 70
 • له الحمد فی الاولی و الآخره قصص: 70
 • فلله الاخره و الاولی نجم: 25
 • و ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطه نغفر لكم ... بقره: 58
 • و قولوا حطه و ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم ... اعراف: 161


6- مجموعه آیات و عبارات پشت سر هم كه تشابه در آنها مشهودتر است:

 • لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا
 • اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات
 • ثم اتقوا و احسنوا
 • و الله یحب المحسنین مائده: 93
 • قل لمن الارض و من فیها ان كنتم تعلمون
 • سیقولون لله
 • قل افلاتذكرون
 • قل من رب السموات السبع و رب العرش العظیم
 • سیقولون لله
 • قل افلاتتقون
 • قل من بیده ملكوت كل شیء و هو یجیر و لا یجار علیه ان كنتم لاتعلمون
 • سیقولون لله
 • قل فانی تسحرون مؤمنون: 84 تا 89

در پایان این درس تأكید می كنیم:

نباید بیش از آنچه لازم است توجه خود را به آیات متشابه جلب كنیم. به آیات متشابه باید در مرحله ای بیشتر توجه كنیم كه دچار مشكل در حفظ شده و مواردی را ناقص یا با ابهام حفظ كرده ایم.
البته توجه به آیات متشابه در فهم و تفسیر آیات نقش ویژه ای دارد كه ما از ذكر این مطالب اجتناب می كنیم. برای درك بهتر این مطلب، مراجعه به تفاسیر قرآن راهگشای مناسبی می باشد.

پرسش:
در موارد زیر، متشابهات را مشخص كنید:
1- آیات 128 تا 132 سوره نساء
2- آیات 17 و 18 سوره مائده
3- آیه 43 سوره نساء آیه 6 سوره مائده
4- آیات 99 و 141 سوره انعام
5- آیات 80 تا 84 سوره اعراف، آیات 54 تا 58 سوره نمل و آیات 28 تا 33 سوره عنكبوت


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: علی سرمدی

منبع: سایت رشد