تبیان، دستیار زندگی
مجلس نهم آخرین روزهای خود را پس از چهار سال کار و تلاش پشت سر می گذارد. اکنون بعد از گذشت چهار سال و همزمان با روز مجلس وقت مناسبی است که عملکرد نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در بوته نقد و نظر بگذاریم
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نظر شما در مورد مجلس نهم چیست؟

مجلس نهم آخرین روزهای خود را  پس از چهار سال کار و تلاش پشت سر می گذارد. اکنون بعد از گذشت چهار سال و همزمان با روز مجلس وقت مناسبی است که عملکرد  نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در بوته نقد و نظر بگذاریم

بخش سیاست تبیان

مجلس

مجلس نهم آخرین روزهای خود را  پس از چهار سال کار و تلاش پشت سر می گذارد. مجلسی که  فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشت از یکشنبه های سیاه تا مسئله برجام،  از همکاری با دولت ها تا اختلاف نظر با آنها و...اما اکنون بعد از گذشت چهار سال و همزمان با روز مجلس وقت مناسبی است که عملکرد  نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در بوته نقد و نظر بگذاریم تا با بیان خوبی ها  آن را میراثی برای دوره های بعد بدانیم و با اشاره به نقاط ضعف یا ایراد به دنبال اصلاح و حذف آن برای تقویت آینده مجلس باشیم.
اما مردم سهم اصلی را باید در نقد و بررسی مجلس داشته باشند چرا که مجلس خانه آنها و نمایندگان انتخاب  شده آنها هستند در همین راستا از این فرصت استفاده کرده و نظر خود را درباره عملکرد مجلس نهم، باید و نباید ها و نقاط ضعف و قوت آن برای ما بنویسید.


در آینده منتظر نمودار آماری و تحلیل نظرات خود از بخش سیاست باشید....